Shwan Dler Qaradaki – 2013

Namsos-plakat

Unfinished Memories

Shwan Dler Qaradakis arbeider tar sikte på å gi en forståelse av de problemstillingene som oppstår i vår flerkulturelle verden, samt at han vil belyse tvil, frykt, men også begjær etter å leve i et demokrati. Håpet, og hans sterke ønske er å fremme nye tanker, nye synsvinkler i diskusjon, i relasjon og i opposisjon til den politiske diskursen og i forhold til de populærkulturelle omgivelsene.

Qaradaki arbeider med å trekke politiske og kulturelle referanser inn i kunsten. For han er den interessante balanseringen av hva slags spor og minne bilder etterlater hos mennesket. Bak hvert bilde er det en historie. En historie om et spesifikt hendelse. Hva skjer når vi blir stadig bombardert av krigsbildene fra media. Hva slags spor krigsbilder etterlater hos oss? Hvordan krigsbildene fra Østen blir tolket hos oss i Vesten, og hvordan Østen lar seg bli inspirert og provosert av Vestens demokrati og frihet, før og etter den Arabiske Våren.

Gjennom en undersøkende og tilnærmingsprosess kombinere Qaradakis i utstillingen Unfinished Momories det personlige og selvbiografiske sammen med stedets særpreg og dets påvirkningskraft på kunstnerisk praksis.

Qaradaki er årets Namdalsstipendiat og Unfinished Momories er et resultat av Qaradakis to ukers opphold i Namsos i sommer. Qaradaki inkluderer også tre av hans filmer med tittelen Salte Kyss I, II og III i utstillingen som handler om hans flukt som politisk flyktning fra det irakiske Kurdistan og til Norge.