Regnskap, budsjett:

 

 

 

 

Regnskap Namsos Kunstforening 2020, budsjett 2021              
               
Inntekter Regnskap 2020 Budsjett 2020   Regnskap 19 Budsjett 2021  
Medlemskontingent 24430,00 24000   22300,00 30000    
Sponsoravtaler 8000,00 20000   6000,00 20000    
Kulturmidler 0,00 3000   10000,00 3000    
Andre inntekte/momskomp 7680,74 6000   5350,00 6000    
Overskudd kunstsalg, note1 57532,90 55000          111400,00 42000    
Norske k f, tilskudd frakt 2125,00 5000   4000,00 15000    
Sum inntekter 99768,64 113000   159050,00 116000    
Utgifter              
Utstillingsutgifter 36102,45 20000   28467,42 33000    
Møteutgifter 961,70 2000   625,00 2000    
innkjøp av kunst, note 2 24500,00 15000   26600,00 20000    
Namdalsstipendiet 33200,00 35000   33000,00 35000    
Annonser/Namdalsstipend 4875,00 5000   6125,00 5000    
Utg. regnskap oa tjenester 10000,00 15000   10000,00 14000    
Kontor,  porto 6103,26 8000   6745,99 5000    
Kontingenter 3058,00 4000   3117,00 3300    
Diverse utgifter 1771,00 3000   379,00 2000    
Bankgebyrer 0,00     168,00      
Avskr tilg.hav. beh.endr. 360,00            
Sum utgifter 120931,41 107000   115227,41 119300    
Driftsresultat 21162,77 6000   43422,59 3300    
Renteinntekter 5954,00 5000   4850,51 5000    
Årsresultat 15208,77 11000   48273,10 1700    
               
Status 2020       2019    
Eiendeler       Eiendeler      
Andeler Rian 10000,00     Andeler Rian 10000,00    
Grafikk, beholdn.  note 4 4000,00     Grafikk 4000,00    
SMN bruk 19969,90     SMN bruk 248541,67    
SMN Fond 140857,66     SMN Fond 36731,66    
SMN fond fast rente 259264,51       254412,51    
  434092,07       553685,84    
               
Gjeld/egenkap       Gjeld/egenkap      
Kunstfond 57945,00     Kunstfond 57945,00    
Helsingens fond 57945,00     Helsingens f 57945,00    
5% avg 3460,00       9920,00    
MuseetMidt 11365,00       21590,00    
Kunstnere tilg.  note 3 27800,00       115500,00    
Egenkap 31.12 275577,07     Egenkap 31.12 290785,84 290785,84  
  434092,07       553685,84 15208,77 Underskudd
            275577,07 Egenk 31.12    
Noter              
               
Note 1              
Salg kunst betalt 2020 Salg Kunstavg 5%   Kunstner Andel NK Andel M M  
Line Schølberg 24100 1205   16870,00 6025,00 1205  
Kamme Greiff 134000 6700   93800,00 33500,00 6700  
Wenche Dahle 9894 400   7216,60 2227,90 400  
Knut Høihjelle 26200 1310   18340,00 6630,00 1310  
Marte L Somby 1600     1200,00 400,00   1200
Lise Steingrim 35000 1750   24500,00 8750,00 1750  
  230794 11365   161926,60 57532,90 11365  
 5% forfall 21   3460          
               
Note 2              
Innkjøp Namsos Kunstforening 2019            
Lise Steingrim Maleri     24500     24500
               
               
Note 3              
Kunstnere tilgode  31.12.2020            
Roar Kjernstad 2019             2100
Sum             27800
               
Note 4              
Beholdning kunst til salg antall Verdi          
Stevik RS 1000          
Flesche 3 3000          
Sum   4000          
               
Overhalla 06.03.2021                   
               
Asbj Hagerup,               
kasserer              
               
Kirsten   Per      Eirin   Mimi

*************************************************

Her kan du laste ned regnskapet for 2015 som pdf. Regnskap 2015 – 140316

Tidligere regnskap:

Regnskap2014

Om du ikke får åpnet dokumentet kan det leses med Acrobat Reader, som kan lastes ned gratis fra adobe.com.