Styret

Dette er styret i Namsos Kunstforening 2022.
Ad spørsmål om Namsos Kunstforening og vår virksomhet,
kontakt kirsten.kvalo@hotmail.com eller nestleder Asbjørn  Hagerup, asbjha@gmail.com

Navn Stilling
Kirsten Kvalø Leder
Asbjørn Hagerup Nestleder/kasserer
Mimi Havig Sekretær
Eirin Elisabeth Sund
Ann Ingrid Haukø
Styremedlemer

Anne K Sørvik og Torkell Baadsvik

Varamedlemmer

Styret i 2019: Fra venstre foran Mimi Havik, sekretær,  leder Kirsten Kvalø, Per Baadsvik, styremedlem., bak; Tom Prytz vara,  Gunn M Grøttum vara, Asbj Hagerup kasserer, Eirin Sund, styrem.