Årsmøter

ÅRSMØTE 2019:

Årsmelding 2018

 Tillitsvalgte 2018:

Styremedlemmer:     Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup, kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Kirsten Kvalø,   Eirin Sund

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad.       Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:         Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Unni Kristiansen                               Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Berit Andersen

Gro Olden Jørgensen                       Unni Brøndbo

Gulla Bosnes                                      Ellen Lund Stordahl

Ann Ingrid Haukø

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                        Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Julie Nilssen

Valgkomite:                   Bodil Hansen

Liv Aalberg

Ingeborg Flornes

Antall Styremøter i 2018: 7

 Medlemmer:

Namsos kunstforening har 131 medlemmer

Sponsorer /bedriftsmedlemmer:

10 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,-. Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget.  Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket, samt overnattingssted til kunstneren under arbeidsoppholdet. Styret har som mål og skaffe til veie en hovedsponsor i tillegg til de vi har, Per Baadsvik har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

Økonomi

Viser til eget regnskap 2018 og budsjett for 2019. ( Regnskapet viser et overskudd på     13 061,89 og med en egenkapital på 242 512,74 ved utgangen av året)

 Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2018:

13.01.-10.02.          Roald Stevik

03.11.-24.11.          Ivar Papadopoulos Samuelsen

01.12.-05.01.19     Arnold Dahlslett

Namdalsstipendiaten 2018

Namdalsstipendiaten vår dette året var Ivar P. Samuelsenf. 1950.

Medlem av: NBK (Norske billedkunstnere) og Tegnerforbundet.

Ivar har størsteparten av sitt liv arbeidet som illustratør og grafisk formgiver med utstillinger som bigeskjeft. Fra 2012 har han arbeidet som billedkunstner på heltid. Produksjonen har de siste årene ført til årlige separatutstillinger samt deltagelse på mange kollektivutstillinger. Han har mottatt en del stipender og er representert flere steder etter offentlige innkjøp.
Ivar har brukt syv år på prosjektet ”Skogsfragmenter” som han viste noen bilder fra her i Namsos, og kunne ha fortsatt i mange år til, men avsluttet prosjektet i Namsos. Han har reist på kryss og tvers av Norge. Dette har resultert i over 100 verk som dekker mesteparten av landet fra Lindesnes i sørvest til Pasvik i nordøst, og sommeren 2018 var det Namdalen som sto for tur.

Ivar kom oppover og tilbrakte 4 uker i starten av sommeren. Han ble tatt med rundt av styret i kunstforeningen, han samlet inntrykk og kom også i gang med noen bilder mens han var her. Han var svært fornøyd med oppholdet.

Namdalsstipendiatet

2019 hadde 13 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2019 er Line Schjølberg. Schjølberg er født i -64, og er fra Oslo. Hun maler bilder i en tilnærmet figurativ og poetisk stil, bildene har noe dulgt, drømmeaktig over seg, med små hint av noe uforklart. Schjølberg har sin kunstneriske utdanning fra det tverrfaglige kunstinstitutt.

 Innkjøp av kunst

I 2018 er det kjøpt inn 2 kunstverk til kunstsamlingen:

En håndkolorert tegning av Ivar P. Samuelsen.

Et egenprodusert grafisk blad av Arnold Dahlslett.

Kunstforeningens aktivitet i 2018

Vår første utstilling i 2018 var Roald Stevik. Stevik kom selv kjørende med bilen full av malerier og trykk, og hjalp til med opphenging og var tilstede ved åpninga. Kåre Aalberg åpnet utstillinga, det var mye folk tilstede og et godt salg.

Namdalsstipendiaten kom til Namsos 4 uker på sommeren, mens han var her holdt han et åpent foredrag for alle interesserte, med tittel «Fra Norge til Hellas med robåt»

Ivar kom tilbake i starten av november for å holde stipendiatutstillinga si, han kjørte opp fra Oslo til Namsos med bilen full av bilder. Åpninga ble foretatt av Amund Lein, leder i Namsos næringsforening. Også denne gang hadde han et åpent foredrag, nå var tittelen «et bilde blir til».

Årets siste utstilling var med Arnold Dahlslett, ble åpnet av Arnhild Holstad, ordfører i Namsos. Arnold regnet med det skulle komme mye folk, og det gjorde det, det var fullt i kafeen under åpninga, og vi hadde et svært godt salg fra denne utstillingen.

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger gjennom hele året.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Asbjørn Hagerup er leder i fylkesstyret og Gunn Mari Grøttum sitter som styremedlem, samt at Asbjørn Hagerup sitter som vara i styret for NK (norske kunstforeninger)

 Utfordringer framover

Kvalstadhuset på museet hadde offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

Og ikke minst takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger, og til alle som dette siste året har vært behjelpelige med å åpne utstillingene våre.

 

********************************************** 

NAMSOS KUNSTFORENING, ÅRSMØTET 2017

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2016
 3. Regnskap 2016
 4. Kontingent for 2017
 5. Budsjett 2017
 6. Innkommende saker: Styrets forslag til nye vedtekter.
 7. Valg
 8. Kunstutlodning

Årsmelding 2016

 Tillitsvalgte 2016:

Styremedlemmer:

Gunn Mari Grøttum, leder                                                                                                                               Mimi Havig, sekretær                                                                                                                      Asbjørn Hagerup kasserer/nestleder                                                                                                Per Baadsvik, styremedlem                                                                                                                 Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik                                                                                                                        Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Berit Andersen

Ann Ingrid Haukø                             Unni Brøndbo

Gulla Bosnes                                      Ellen Lund Stordahl

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

Steinar Høknes                                                                                                                                       Kjeld Sandbakken                                                                                                                                   Liv Hojem Aune                                                                                                          

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen                                                                                                                                       Ada Haraldsvik                                                                                                                                       Anne Margrethe Hagen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes,  Unni Kristiansen, Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2016: 10

Medlemmer

Namsos kunstforening har 160 medlemmer

Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- .Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket, samt overnattingssted til kunstneren under arbeidsoppholdet. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med

Økonomi

Viser til eget regnskap 2016 og budsjett for 2017.

 Utstillinger

Det er avholdt 6 utstillinger i 2016:

30.01.-09.04.           Bilder fra egen samling, Kvalstad, Arntzen og Finsberg

16.04.-04.06.           Åse og Oluf Føinum

11.06.-27.08.           Namdalsstipendiater i et utvalg, fra egen samling

03.09.-22.10.           Kari Stai og Martine Grande

29.10.-03.12.          Nord-Trønderske kunstnere i Namsos kunstforening sin samling

10.12.-14.01.17     Hanna Høiness

Namdalsstipendiaten 2016

Namdalsstipendiaten vår dette året var Hanna Høiness, bor og jobber i Oslo. Hanna har sin utdanning fra statens kunstakademi i Oslo, hun har mottatt en rekke stipendier, og har hatt utstillinger i inn og utland og også hatt en rekke utsmykninger.

Hanna var i Namsos et par uker sommeren 2016. Hun bodde på Spillum på Sagbruksmuseet. Hanna hadde med seg hunden, dattera og ei venninne til Namsos. Hun kom kjørende oppover, og med det hadde hun bil og tok seg stort sett rundt selv. Tilbakemeldingen fra Hanna var at 2 uker hadde gått veldig fort, det hadde vært et strålende opphold og hun var full av inspirasjon etter oppholdet i Namdalen. Hun jobbet på en serie mindre malerier av himler mens hun var her. Hanna solgte 2 verk på sin utstilling.

Namdalsstipendiatet

2016 hadde 16 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2017 er Magnhild Oppdal

 Innkjøp av kunst

I 2016 er det kjøpt inn 6 kunstverk til kunstsamlingen:

Et keramikkbilde og ei keramikkskål av Åse Føinum.

Et glassfat av Oluf Føinum.

Et trykk av Martine Grande.

En tegning av Kari Stai.

Et maleri av Hanna Høiness.

Kunstforeningens aktivitet i 2016

2016 har vært et jubileumsår, da Namsos kunstforening var 70 år dette året. Fra Kunstmuseet Nord-Trøndelag fikk vi tildelt to bokser/2 rom på til sammen 100m2, i disse arrangere vi 6 utstillinger gjennom hele året, der vi vekslet mellom utstillinger fra vår faste samling og eksterne utstillere.

Åse og Oluf Føinum kom selv kjørende oppover fra Hvaler utenfor Fredrikstad med bilen fullpakket av keramikk, glasskunst og bilder. De var selv med og monterte utstillingen og var her under åpningen. Det var mange Namdalinger som tok turen til Kunstmuseet for å treffe igjen Åse og Oluf som har bodd og drevet Pottemakergården i Grong i mange år.

Riangalleriet hadde åpning av utstilling samme dag, så vi foretok åpningen sammen.

Kunstforeningen fikk en liten utfordring med å få kunsten sørover igjen, det endte med at Asbjørn Hagerup hadde med seg deler av verkene nedover når han skulle sørover i privat ærend. Gunn Mari Grøttum hadde med resten på en ferietur og kjørte innom Hvaler med det.

Kari Stai, fra Inderøy, og Martine Grande, opprinnelig fra Lierne, stilte ut hos oss like etter sommeren. Kari er forfatter og illustratør av barnebøker, der den mest kjente er Jakob og Neikob. Martine er utdanna animatør og har skrevet og illustrert billedbøker for barn og produsert kortfilmer. De kom begge to til åpninga, der de leste fra bøkene sine, vi hadde et stort publikum med barn og voksne.

Hanna Høiness kom også til Namsos i forbindelse med sin utstillingsåpning. Vi bestemte oss for å ha åpning av namdalsstipendiaten og jubileumsfeiring på samme dag. Terje Adde åpnet utstillingen og vi hadde leid inn Karens Karma til å spille noen sanger. Til å si noen ord om Namsos kunstforening 70 år hadde vi spurt Gro Gåsvær Buner, tidligere leder, og vi fortsatte med mer musikk av Karens Karma og bevertning til innbudte og påmeldte gjester. Det ble en svært fin feiring og et verdig punktum på et hektisk jubileumsår.

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger gjennom hele året.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Det er Asbjørn Hagerup som er leder i fylkesstyret og Gunn Mari Grøttum sitter som vara.

 Utfordringer framover

Kvalstadhuset på museet hadde offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

Og ikke minst takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

*****************************************************************

Årsmøte 2016

15.03. kl 1900, biblioteket, Kulturhuset Namsos

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2015
 3. Regnskap 2015
 4. Kontingent for 2016
 5. Budsjett 2016
 6. Valg
 7. Kunstutlodning

Årsmelding 2015

Tillitsvalgte 2015:

Styremedlemmer:        Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik

Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Sølvi Lund Forsberg

Dordi Haugen                                   Ann Ingrid Haukø

Gulla Bosnes

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                           Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Ada Haraldsvik

Anne Margrethe Hagen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes

Unni Kristiansen

Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2015: 8

Medlemmer

Namsos kunstforening har 160 enkeltmedlemmer og 44 familiemedlemmer. Kunstforeningen har også noen livsvarige medlemmer og det er for tiden 11 medlemskap.

Styret prøver til en hver tid å ajourføre medlemslistene. Til tider kan det være litt vanskelig, men med god hjelp fra regnskapsfører Torbjørn Sellæg tror vi at det pr. dags dato skal være i orden.

 Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- . Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

 Økonomi

Viser til eget regnskap 2015 og budsjett for 2016.

 Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2015:

 1. februar – 29. mars hadde vi Hans Normann Dahl som utstiller. Vi solgte 13 trykk.
 2. august – 20. september, Lademoen kunstnerverksteder, Trondheim. Vi solgte et bilde av Per Formo.
 3. november – 20. desember, Roar Kjærnstad. Vi solgte 4 malerier, 1 trykk og 1 akvarell.

Namdalsstipendiaten 2015

Namdalsstipendiaten vår dette året var Roar Kjærnstad, født 1975, bor og jobber for tiden i Vallset i Stange kommune. Roar har sin utdanning fra Nansenskolens kunstlinje og Royal Art Academy i Antwerpen.

Roar var i Namsos, med sin familie, et par uker i juli. De bodde på studentersamskipnaden sitt hybelhus. De kom kjørende oppover, og med det hadde han bil og tok seg stort sett rundt selv. Han jobbet mye på Namdalsmuseet, sto innimellom inne i hovedlånet og jobbet med maleri, og brukte nærområdet rundt Namsos mye. Han var også med båten utover til Sør-Gjeslingan. I tillegg til at Asbjørn Hagerup tok han med til Overhalla på omvisning en dag. Kjærnstad solgte 6 verk på sin utstilling.

Takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

Namdalsstipendiatet

Vi har hatt en økning i antall søkere til stipendiatet fra 2014-2015.

2015 hadde vi 20 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2016 er Hanna Høiness.

 Innkjøp av kunst

I 2015 er det kjøpt inn to kunstverk til kunstsamlingen:

Et trykk av Hans Normann Dahl.

Et maleri av Namdalsstipendiaten Roar Kjærnstad.

 Andre aktiviteter

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger.

Komiteen for faglig og sosial aktivitet arrangerte ikke noe kurs i 2015.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Det er Asbjørn Hagerup som er leder i fylkesstyret. Så satt Mimi Havig som styremedlem frem til årsmøtet 2015, da tok Gunn Mari Grøttum over.

På våren 2015 arrangerte fylkesstyret tur til Lademoen kunstnerverksteder i Trondheim for alle medlemmer. Fra Namsos var Asbjørn Hagerup og Gunn Mari Grøttum med. Denne turen resulterte i utstillingen vi hadde med kunstnere fra Lademoen kunstnerverksteder i august-september 2015.

Det ble også søkt om midler fra Norske kunstforeninger sentralt, til å dekke utgifter knyttet til denne utstillingen. Noe vi fikk innvilget.

Namsos kunstforening har hatt noen møter med daglig leder for Kunstmuseet Nord-Trøndelag, der vi bl.a. planla 70 års jubileet i 2016. Vi fikk tilbud om 2 bokser/rom, på til sammen 100m2, til disposisjon 2016.

 Utfordringer framover

2016 er et jubileumsår, vi har fått tildelt to bokser på til sammen 100m2, i disse skal vi arrangere utstillinger hele året, der vi veksler mellom utstillinger fra vår faste samling og eksterne utstillere.

Vi ønsker å få til litt «blest» rundt jubileumsåret, vi tenker å planlegge et foredrag og omvisning i sykehuskapellet.

Kvalstadhuset på museet har offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Tidligere har kunstforeningen i Namsos leid ut kunst til bedrifter i nærområdet, vi ønsker å se på muligheten for å komme i gang med dette igjen.

 • kning av Namdalsstipendiet. Stipendet er pr i dag på kr 30000,-.

For å kunne gjennomføre en gradvis økning må vi ha sponsorer på plass til å dekke stipendiet per i dag samt en gradvis økning.

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

_______________________________________

Årsmøte 2015

Namsos Kunstforening

Tirsdag 24.02.2015 klokka 19.00.

Kulturhuskafeen.

 

NAMSOS KUNSTFORENING, ÅRSMØTET 2015

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2014
 3. Regnskap 2014
 4. Kontingent for 2015
 5. Budsjett 2015
 6. Valg
 7. Kunstutlodning
 8. Eventuelt

Kaffepause

ÅRSMELDING

 Tillitsvalgte 2014

Styremedlemmer:        Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik

Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 

Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Ole Dehli                                            Sølvi Lund Forsberg

Ivar Andreas Asbøl                           Tove Jensen

Ann Ingrid Haukø                             Gulla Bosnes

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                           Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Turid Pedersen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes

Unni Kristiansen

Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2014: 9

Medlemmer

Namsos kunstforening har 165 enkeltmedlemmer og 44 familiemedlemmer. Kunstforeningen har også noen livsvarige medlemmer og det er for tiden 11 medlemskap.

Styret prøver til en hver tid å ajourføre medlemslistene. Til tider kan det være litt vanskelig, men med god hjelp fra regnskapsfører Torbjørn Sellæg tror vi at det pr. dags dato skal være i orden.

 Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- . Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

Økonomi

Viser til eget regnskap 2014 og budsjett for 2015

Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2014.

I januar hadde vi Elling Reitan som utstiller.

Den andre utstillingen var ved Lorents Aage Nagelhus. Nagelhus er opprinnelig fra Overhalla, men bor i Trondheim. Det var godt oppmøte på åpninga og han solgte godt. Nagelhus var selv svært fornøyd med sin utstilling her i Namsos.

Namdalsstipendiaten vår dette året var Live Haug Hilton, født 1985 fra Hønefoss. Live har sin utdanning fra kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.

Live var i Namsos i hele mai, til sammen 4 uker. Hun bodde på studentersamskipnaden sitt hybelhus i sentrum. Medlemmer av styret tok henne med rundt i Namdalen slik at hun fikk hentet inspirasjon. Live hadde tenkt å jobbe med maleri, men forandret konseptet sitt underveis og endte opp med store foto på aluminiumsplater. Hun hadde noen fra Namdalen, mens andre var fra Hønefoss og Dublin. Det ble solgt tre bilder.

Takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

Namdalsstipendiaten

Årets namdalsstipendiat var Live Haug Hilton fra Oslo.

Vi solgte tre av hennes foto, og Namdalsstipendiaten var svært godt fornøyd.

Namdalsstipendiaten for 2015 er Roar Kjærnstad.

 Innkjøp av kunst

I 2014 er det kjøpt inn to kunstverk til kunstsamlingen:

Et trykk av Lorents Aage Nagelhus.

Et foto på aluminium av Live Haug Hilton.

I tillegg til innkjøp har kunstforeningen fått 36 kunstverk, i hovedsak trykk, fra Jens Anton Andersen. Bildene ble på initiativ fra Kunstmuseet nyinnrammet.

Andre aktiviteter

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger.

Asbjørn Hagerup har hatt et kurs til styret og opphengingskomiteen om prinsipper for opphenging av kunst/ bilder.

Komiteen for faglig og sosial aktivitet arrangerte ikke noe kurs i 2014, håper det blir noe for 2015.

Det ble også i år gjennomført markering av 20. dag jul. I år var vi invitert til Museet Midt, der Trix Scherjon informerte om det nye navnet og overgangen fra fylkesgalleri til Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Det var utstilling ved elever fra Namsos kulturskole sin tegne/skulpturgruppe. Det var et svært vellykket arrangement, med godt oppmøte av foreldre og besteforeldre, samt alle utstillere.

Kunstforeningen fikk senhøstes ny hjemmeside og egen facebookside. Den gamle hjemmesiden var ikke oppdatert på lang tid og var knyttet til en relativ dyr driftsavtale.

 Utfordringer framover

Økning av Namdalsstipendiet. Stipendet er pr i dag på kr 30000,-.

For å kunne gjennomføre en gradvis økning må vi ha sponsorer på plass til å dekke stipendiet per i dag samt en gradvis økning.

 Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.