Årsmøter

 

 

 

Årsmøte 2021 Namsos kunstforening

Mandag 21.03.22 kl. 19:00.

Møterom i kjelleren på Namsos kulturhus 

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering av årsmøtet
 2. Årsmelding for 2021
 3. Regnskap 2021
 4. Budsjett 2022
 5. Kontingent for 2023
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Kunstutloddning

Servering: Kaffe og Waleskringle.

Årsmelding 2021:

Styremedlemmer:         Kirsten Kvalø, styreleder

                                                Asbjørn Hagerup, kasserer / nestleder

                                                Mimi Havig, sekretær

                                                Eirin Elisabeth Sund, styremedlem

                                                Per Baadsvik, styremedlem

Varamedlemmer:          Ann Ingrid Haukø

                                                Ann Kristin Myran Sørvig

Revisor:                                  Ivar Hustad

Vara revisor:                         Oddbjørn Johansen

Innkjøpskomitè:                   Styret i Namsos kunstforening

Utstillingskomitè:         Unni Kristiansen                    

                                                Ellen Lund Stordal    

                                                Gulla (Gudlaug) Bosnes ( til 2023)                   

                                                Gro Olden Jørgensen ( til 2023)   

                                                Tone Løvold ( til 2023)   

                                               Daniella Gobin (( til 2023)   

                                               Julie Nilsen Sævik

                                               Odd Skorstad (døde i 2021).                                                                            

                                               Berit Andersen

 

Komité for tilsyn av kunstsamling og arkiv:                                                                       Steinar Høknes, Kjeld Sandbakken  Liv Hojem Aunet

Komité for faglig og sosial aktivitet:       Yvonne Antonsen

                                                                                    Julie Nilsen Sævik

Valgkomité:                                                               Bodil Hansen

                                                                                    Ingeborg Flornes

                                                                                    Yvonne Antonsen      

Antall medlemmer: 115.

Antall styremøter i 2021: 9.

Sponsorer / medlemsbedrifter: 4 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med 1000 – 3000,- pr. år, til dekning av Namdalsstipendiet.

Økonomi: Viser til vedlegg hvor eget regnskap for 2021 og budsjett for 2022 presenteres.(

Utstillinger 2021:

01.01 – 31.12.21                     Månedens bilde – 12 bilder fra den faste samlingen

13.02 – 13.03.21                     75 års Jubileumsutstilling – fra den faste samlingen  

20.03 – 03.05.21                     Billedkunstner Olaf Storø

09.10 – 13.11.21                     Kunstnerparet Hilde Vemren og Magne Rygh          

 23.10.21                     Pangstart samfunnet Pop-up utstilling fra den faste samlingen

 23.10.21                     Pangstart samfunnet Kunstnersamtale med Vemren og Rygh

20.10 – 26.02.22                     Namdalsstipendiat 2021 Lena Heggelund

Månedens bilde: Fra den faste samlingen ble utvalgte verk av Jan Brænde, Torleiv Moren, Ferdinand Lunde, John Nordhuus, Henry Arntzen, Arne Borring, Torolf Berg, Roald Stevik, Live Haug Hilton, Alvhild Finsberg, Roar Kjærnstad og Johannes Rian presentert, ett hver måned i Namsos folkebiblioteks lokaler.

75 års Jubileumsutstilling: I alt 41 billedkunsverk og kunsthåndverk frå den faste samlingen ble presentert i Jubileumsutstillingen.

Billedkunstner Olaf Storø: Storø (f. 1953) fra Levanger, er nå bosatt både i Haugesund og på Svalbard. Han har jobbet med kunst på heiltid siden 1987. For 32 år siden oppholdt han seg for første gang på «Kunstnerhytta», som medlemmer av Norske billedkunstnere kan disponere store deler av året. Den befinner seg på 79º nord i Ny-Ålesund, hvor også verdens nordligste bosetning er. Hans bilder er levde motiv. Ærlighet er det viktigste for ham, og dette gjelder i høyeste grad hans produksjon. Han lager litografier i små opplag i sine egne verksteder i Haugesund og på Svalbard. På grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemien ble det gjennomført en digital åpning med kunstnersamtale med Storø på skjerm fra Svalbard og publikum i to mindre grupper i galleriet.

Kunstnerparet Hilde Vemren og Magne Rygh: Hilde Vemren (f.1953) fra Porsgrunn er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, Oslo. Hun arbeider som maler, grafiker og porselensmaler. I sine malerier og grafikk har hun tatt fatt i fasinasjonen som vi alle kjenner når vi ser en ting for første gang. Friskheten og forundringen formidles til betrakteren i hennes kunst. Hildes behandling av barndommens hverdagsobjekter fra 50-tallet både i maleri og grafikk har en klangbunn i faren, Harald Vemren, sitt virke som porselens maler.

Magne Rygh (f. 1947) fra Steinkjer, er grafiker og godt kjent i Namsos, gjennom en rekke tidligere utstillinger her. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Han arbeider som maler og grafiker. Rygh henter sine motiver fra det urbane landskapet. Motivene er ofte abstraherte, og slik fanger Magne Rygh byens bevegelser og gir en fornemmelse av tid. Magne Rygh var tilstede ved åpningen ved ordfører i Steinkjer.

Pangstart samfunnet Pop-up utstilling: Namsos kommune inviterte lag og foreninger til å bidra med arrangementer ifbm. At samfunnet skulle åpnes igjen etter pandemien. Verkene fra Månedens bilde utstillingen, med verk av Jan Brænde, Torleiv Moren, Ferdinand Lunde, John Nordhuus, Henry Arntzen, Arne Borring, Torolf Berg, Roald Stevik, Live Haug Hilton, Alvhild Finsberg, Roar Kjærnstad og Johannes Rian ble presentert som Pop-up utstilling i foajèen i Namsos samfunnshus. 

Pangstart samfunnet Kunstnersamtale: Namsos kommune inviterte lag og foreninger til å bidra med arrangementer ifbm. At samfunnet skulle åpnes igjen etter pandemien. Det ble gjennomført digitale kunstnersamtaler med kunstnerparet Hilde Vemren og Magne Rygh, som p.g.a. opphold i Spania dessverre ikkje fikk anledning til å være fysisk tilstede i Namsos. 

Namdalsstipendiat 2021: Lena Heggelund (f. 1973) fra Vladivostok ved Japanhavet lengst sørøst i Russland. Hun vokste deretter opp i Syria. Fra 1982- 2012 bodde hun i Riga, Latvia, før hun flyttet til Norge i 2012. Hun er bosatt i Holmestrand, hvor hun har eget atelier. Lena har jobbet som profesjonell fotograf i en årrekke. I tillegg til at hun har jobbet flere år på et litografisk verksted. Lena jobber med flere teknikker, blant annet tegning med kull og pastell, fotografi og maling. De seneste årene har hun i hovedsak jobbet med digitale teknikker, og er fascinert av å kombinere digitale og tradisjonelle uttrykksformer. Lena er medlem av Norske Billedkunstnere (NBK) og Tegnerforbundet.

Om studieoppholdet i Namsos og Namdalen forteller Heggelund følgende; «Basis for utstillingen er et lengre opphold i Namsos og omegn. Hver eneste dag ble nye steder og motiver oppsøkt, med skisseblokk og kamera. Hundrevis av kilometer i bilen og på bena, ble til tusenvis av motiver fra Leka, Grong, Salsbruket, Jøa, Otterøya, Namsos, og alle stedene imellom. I løpet av studieoppholdet, ble natur og fauna dekryptert, og jeg fant min personlige nøkkel til opplevelsene og tolkningen av Namdalen. Naturen i landskapene rundt Namsos byr på særegne geometriske former, og et samspill mellom vann, vill natur og kulturlandskap, som ikke har sitt like noe annet sted i landet».

 Namdalsstipendiat 2022: I 2021 hadde kunstforeningen 15 søkere på Namdalsstipendiet 2022. Etter vurdering av søknadene etter 1. gangs utlysning i april, ble det vedtatt ny utlysning i september. Etter 2. gangs utlysning ble Namdalsstipendiet 2022 tildelt Morten Løberg.

Innkjøp av kunst: I 2021 er det kjøpt inn «This is my life» av billedkunstner Olaf Storø, «Innkjøring» av billedkunstner Magne Rygh og «Mercury» av Lena Heggelund, Namdalsstipendiat 2021, til den faste samlingen.

Utfordringer framover: Namdalsstipendiets størrelse står fremdeles uendret på 30 000,-. Med synkende medlemstall, samt frafall av sponsorer og medlemsbedrifter. Fremdeles krever denne situasjonen et målrettet arbeid fremover, selv om en god del nye medlemmer er vervet i 2021 (i tråd med Årsmøte 2020 vedtak).

Takk! Styret i Namsos kunstforening retter en stor takk til medlemmene, for støtte, interesse og deltakelse, samt alle samarbeidspartnere og sponsorer. En spesiell takk til sekretær, forvalter og ledelse ved Kunstmuseet NordTrøndelag, for god hjelp i utstillingsperiodene. Namsos folkebibliotek takkes for godt samarbeid knyttet til Månedens bilde.  Namsos kulturhus ved leder og driftsleder, takkes for godt samarbeid og bistand, i tillegg til de to driftige driverne av Barrique vinbar, for deres positive holdning og utmerket servering under utstillingsåpningene. Takk også til Namdalsstipendiat 2022, Lena Heggelund for gave i form av et trykk. Fra Namsos kommune mottok kunstforeningen 3000,00 i kulturmidler og 10.000,00 ifbm. Pangstart samfunnet, samt for 5000,00 i gave ifbm. 75 års jubileumet.

Vi håper at vi nå har lagt pandemiens mange utfordringer bak oss, og kan se frem til et nytt aktivt år for Namsos kunstforening!

 

*****************************

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NAMSOS KUNSTFORENING 21.03.2022 kl. 19.

Møterom i kjelleren på Namsos kulturhus.

 1. Åpning og konstituering: Leder Kirsten Kvalø åpnet årsmøtet. Møtet ble konstituert og Kirsten Kvalø ble valgt til ordstyrer, Mimi Havig ble valgt til sekretær og Anneki Sørvig og Birger N. Pettersen ble valgt til å undertegne protokolle
 2. Årsmelding for 2021. Leder Kirsten Kvalø gikk gjennom årsmeldingen. Den ble vedtatt uten kommentarer.                                                                                                                                           3. Regnskap 2021. Kasserer Asbjørn Hagerup gikk gjennom regnskapet. Det var revidert av Ivar Hustad. Regnskapet ble godkjent.
 1. Kontingent. Kontingenten blir ikke økt i 2022, men det ble vedtatt å øke kontingenten til
 2. 300,- for enkeltmedlem og kr. 350,- for familiemedlemskap fra 2023.
 3. Budsjett 2022. Budsjettet ble lagt fram av Asbjørn Hagerup og det ble vedtatt.
 4. Innkomne saker.
 5. Valgkomiteen foreslår 1) Angående Komite for faglig og sosial aktivitet at det utarbeides instruks for komiteen eller 2) at komiteen legges ned.

Vedtak: Komiteen legges ned, men styret i Namsos kunstforening skal arbeide videre med at en i styret kan holde i en gruppe som skal arbeide med å utvikle faglige og sosiale tiltak.

 1. Valgkomiteen foreslår angående valgkomiteen: komiteen skal består av 2 personer og en vara, alle blir valgt for 2 år.

Vedtak: Valgkomiteen skal fortsatt bestå av 3 personer som det står i vedtektene.

 1. Valg.

            Styret: Kirsten Kvalø, leder gjenvalgt for 1 år.

                        Eirin E. Sund gjenvalgt for 2 år.

                        Ann Ingrid Haukø valgt for 2 år.

            Varamedlem:

                         Anne Ki Sørvig gjenvalgt for 1 år.

                        Torkel Baadsvik valgt for 1 år.

Revisor: Ivar Hustad gjenvalgt for 1 år

Vara revisor: Oddbjørn Johansen gjenvalgt for 1 år.

Utstillingskomité:

Ellen Lund Stordal gjenvalgt for 2 år

Unni Kristiansen gjenvalgt for 2 år

Birger Nufsfjord Pettersen valgt for 2 år

Sissel Hamstad valgt for 2 år

Gro Olden Jørgensen valgt for 1 år

Komité for tilsyn av kunstsamling og arkiv:

Siri Marie Aursand valgt for 2 år.

Komité for faglig og sosial aktivitet: Nedlegges

Valgkomité:

Bodil Sofie Hansen på valg 2024

Ingeborg Flornes på valg 2023

Yvonne Antonsen på valg 2023

 1. Kunstutlodning:

            For 2021 Trykk av Olav Storø vunnet av Mimi Havig

            For 2022 Trykk av Olav Storø vunnet av Inger og Jørund Sandnes.

****************************************

 

Årsmøte Namsos kunstforening 2021

15.03.21.

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2020
 3. Regnskap 2020
 4. Kontingent for 2021
 5. Budsjett 2021
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Kunstutloddning

Årsmelding 2020:

Styremedlemmer:     Kirsten Kvalø, leder

                                            Asbjørn Hagerup, kasserer / nestleder

                                            Mimi Havig, sekretær

                                            Eirin Elisabeth Sund, styremedlem

                                            Per Baadsvik, styremedlem

Varamedlemmer:      Tom Prytz

                                            Ann Ingrid Haukø

Revisor:                          Ivar Hustad

Vara revisor:                 Lisbeth Wold

Innkjøpskomitè:          Styret i Namsos kunstforening

Utstillingskomitè:  Unni Kristiansen, Ellen Lund Stordal,  Gulla (Gudlaug) Bosnes,            Gro Olden Jørgensen, Asbjørg Lund

Komité for tilsyn av kunstsamling og arkiv:   Steinar Høknes, Kjeld Sandbakken og Liv Hojem Aune        

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                                                                    Yvonne Antonsen, Julie Nilsen Sævik

Valgkomité:   Bodil Hansen,  Liv Aalberg og Ingeborg Flornes

Antall styremøter i 2020: 16    

Antall medlemmer: 89

Sponsorer / medlemsbedrifter: 3 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunst-forening med 2000 – 3000,- pr. år, til dekning av Namdalsstipendiet.

Økonomi: Viser til eget rekneskap for 2020 og budsjett for 2021.

 Utstillinger: Det er arrangert 3 utstillinger i 2020.

11.06 – 22.08.20   De språkløse med Jukke Rosing og Marte Lill Somby

29.08 – 19.09.20   Fornemmelser med Wenche Dahle og Knut Høihjelle    

17.10 – 02.01.21   Namdalsstipendiat 2020 Lise Steingrim

De språkløse: For Namsos Kunstforening var det en stor glede og ære å vise utstillingen i Namsos, som fikk godkjent sitt sørsamiske navn Nåavmesjenjaelmie 01.01.20. Utstillingen ble riktignok utsatt fra mars til juni, grunnet pandemien.

Kunstnerne Jukke Rosing og Marte Lill Somby spør; Hvem bestemmer hvem du er, og hvem du tilhører?  Når er du korrekt og når er du feil?  Hvem stiller kriteriene og hvem godkjenner? Dette er spørsmålene som startet prosjektet De språkløse, et samarbeids prosjekt om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept.

Med billedspråket ønsker de å identifisere de språkløse. Språkets makt og verdi. Naturen spiller også en viktig rolle i dette prosjektet. Marte og Jukke møttes ved en tilfeldighet, når begge var invitert til en felles utstilling under Nuuk Nordiske 2017 på Grønland, og de ble dratt mot hverandre. De så noe gjenkjennelig i hverandre, i den uløste identitet og det språkløse liv. Prosjektet er visualisert gjennom fotografi og her vil de begge komme med deres budskap på hvem de er og hvordan de ser hverandre, og de blir en stemme for de språkløse.

Marte og Jukke har jobbet siden 2017 med et samarbeid på tvers av land, kultur og identitet. Med en sterk fellesnevner – De språkløse og historien om en reindriftskultur. Identitet gjenspeiler seg ofte gjennom kultur, klær, språk, mat og felles interesser. Hvordan forholder de seg i dag til sine forfedres historie og hvordan gjenspeiler de seg til naturen og stedene. De undersøke stedet hvor deres forfedre hold til i forskjellige perioder av livene sine.  Prosjektet ble gjennomført med opphold på Grønland og tilstedeværelse på det som er igjen av reindriftsstasjonen. Det var en viktig brikke i prosjektet å øke kunnskapen om Grønland og Sápmi, se på likheter og få en større forståelse av hverandre og igjennom prosjektet stadfeste sin egen identitet som same og grønlender og som urfolkskvinner.

Jukke og Marte ønsket å lage en vandreutstilling som reiser på tvers av landene og håpet på en økt forståelse av det å være språkløs, det å være en del av noe, men samtidig ved siden av. De ønsker å sette et visuelt bilde på sin sårbarhet. Og ikke minst fortelle deler av den lite kjente historien om samisk reindrift på Grønland.

Fornemmelser: Wenche Dahle f. 1969 i Flatanger hvor bor hun fremdeles med sin familie. Hun er utdannet innen drama / teater, musikk og kunst / håndverk fra høgskolen. I 2014 fikk hun sitt første speilreflekskamera og da startet hennes nye liv som fotograf. Kunstneren har mottatt flere priser og utmerkelser for sine fotografier. Hun har reist rundt med sitt foredrag i inn- og utland. Hun har hatt 2 separat-utstillinger, og gitt ut boka I lyset fra et hav, på tre språk. I 2020 høstet Dahle internasjonal anerkjennelse, da hun for denne boka ble tildelt prisen Award of Excellence i kategorien kunstbok, i International Creative Media Award.

Knut Høihjelle f. 1954 i Oslo, bosatt på Skage i Namdalen, jobber med mange ulike teknikker og formspråk. Hans utstillingsvindu er aviser og tidsskrifter. Særlig gjennom de politiske tegningene får han utløp for den harde og tøffe uttrykksformen. Med utstillingen Fornemmelse ønsket kunstneren å vise en annen side av sitt billedspråk; de vare og myke sidene, som kommer fram når tidspress, deadline og en hektisk arbeidsperiode ligger bak. Høihjelle er utdannet ved Statens lærerhøgskole i forming med videreutdanning i tegning og kunsthistorie. Han jobber i dag som fast tegner og illustratør for Namdalsavisa. Leverer også artikler med hovedvekt på natur og friluftsliv. Han arbeider som frilans illustratør for ulike kunder, tidsskrift o.l. Han har utgitt flere bøker, og illustrert en rekke bøker for andre forfattere.

Ragnar Prestvik holdt en flott tale til kunstnerne og publikum, som hadde meldt seg på den lukkede utstillingsåpningen.

Namdalsstipendiat 2020: Lise Steingrim er født 1969, og vokste opp i Fredrikstad. I dag er hun bosatt på Nesodden. Hun er utdannet fra Einar Granum Kunstfagskole (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo (2013).

Flere av bildene i utstillingen var basert på boken Namsos foran kamera fra 2013 av Martin Hågensen, som også holdt tale på den lukkede utstillingsåpningen.

Namdalsstipendiat 2021:

I 2020 hadde kunstforeningen 24 søkere på Namdalsstipendiet 2021, og stipendet ble etter vurdering tildelt Lena Heggelund.

Innkjøp av kunst:

I 2020 er det kjøpt inn 1 maleri av Lise Steingrim, Namdalsstipendiat 2020.

1 bilde av Marte Lill Somby fra utstillingen De språkløse, er reservert av kunstforeningen. I tillegg fikk kunstforeningen en tegning av kunstner Alfhild Finsberg i gave fra Ingeborg Bodzioch i 2019.

 

Utfordringer framover: Namdalsstipendiets størrelse er uendret på 30 000,-. Med synkende medlemstall, samt frafall av sponsorer og medlemsbedrifter, innebærer situasjoen målrettet arbeid.

Styrets ønske om overgang til at informasjon til medlemmene  sendes digitalt, vil i en overgangsfase by på noen utfordringer. Kunstforeningen jobber med å sikre at alle medlemmer mottar all informasjon. Som tidligere ble tilsendt i form av medlemsfolder pr. post.

Takk!

Styret i Namsos kunstforening vil gi en stor takk til medlemmene, for støtte, interesse og deltakelseved utstillingene. Kunstforeningen takker også alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til sekretær, forvalter og ledelse ved Kunst museet NordTrøndelag, for tilstedeværelse og god hjelp. Namsos kulturhus ved leder og driftsleder, takkes for godt samarbeid og bistand, i tillegg til drivere av Barrique vinbar for utmerket servering under utstillingsåpning.

**************************************

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Namsos kunstforening

 Mandag 31.08.20 kl. 18:00

Møterom i kjelleren på Namsos kulturhus

Årsmøte Namsos kunstforening 2020

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2019
 3. Regnskap 2019
 4. Kontingent for 2020
 5. Budsjett 2020
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Kunstutloddning

Kaffe og Waleskringle.

Årsmelding 2019:

Styremedlemmer:                  Kirsten Kvalø, leder

Asbjørn Hagerup, kasserer / nestleder

Mimi Havig, sekretær

Eirin Elisabeth Sund, styremedlem

Per Baadsvik, styremedlem

Varamedlemmer:                  Tom Prytz

Gunn Mari Grøttum

Revisor:                                Ivar Hustad

Vara revisor:                         Lisbeth Wold

Innkjøpskomitè:                    Styret i Namsos kunstforening

Utstillingskomitè:                  Unni Kristiansen            Asbjørg Lund

Ellen Lund Stordal         Berit Andersen

Gulla Bosnes                 Unni Brøndbo

Gro Olden Jørgensen

Komité for tilsyn av kunstsamling og arkiv:              

Steinar Høknes,   Kjeld Sandbakken.  Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                         

Yvonne Antonsen                                                                             Julie Nilsen Sævik

Valgkomité:                                                             Bodil Hansen

                                                                                Liv Aalberg

Ingeborg Flornes        

Antall styremøter i 2019:  9   Antall medlemmer: 108

Sponsorer / medlemsbedrifter: 3 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunst-forening med 1000 – 2000,- pr. år, til dekning av Namdalsstipendiet.

Økonomi: Viser til eget rekneskap for 2019 og budsjett for 2020.

Utstillinger: Det er arrangert 3 utstillinger i 2019.

01.06.19 – 17.08.19 Sommerutstilling 2019.

09.11.19 – 18.01.20 Namdalsstipendiat 2019.

23.11.19 – 18.01.20 Kamme Greiff, Billedvev.

Sommerutstilling 2019: En kollektivutstilling hvor kunstnerne Lorentz Aage Nagelhus, Per Formo, Anne Marie Hagerup, Mari Lilleberre, Trine Lotte Krogseth og Irene Gulbrandsen deltok, alle med aner el. opphav i Namsos / Namdalen deltok. Denne utstillingen ble støttet av prosjektmidler fra Nye Namsos ifbm. kommuneammenslåingen av Namdalseid, Fosnes, Namsos og grenda Lund.

Lorents Aage Nagelhus (født 1935 i Overhalla) Etter debut i Statens Kunstutstilling 1980 har Nagelhus hatt en rekke separatutstillinger med grafikk og malerier, og er innkjøpt av kunstforeninger, mange statsinstitusjoner, kommuner, banker, skoler/høgskoler og helseinstitusjoner. Hans tresnitt er særpreget med trestrukturer, og med en spesiell teknikk kan han iblant overføre trestrukturer til oljemaleriet. Motivene i hans kunst er nokså forskjellige: Mellom-menneskelige forhold, dyrebilder og naturbilder, videre motiver hentet fra norsk middelalder/vikingtid. Landskapene er ofte hentet fra Trøndelag. 

Per Formo 1952) er en norsk billedkunstner bosatt i Trondheim som arbeider med maleri, veggmaleri, tegning og silketrykk. Han utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1985-89). Hans arbeider bygges som regel over definerte geometriske strukturer. Strukturen bestemmer formforløpet i serier med bilder som utnytter strukturens begrensninger på ulike måter. Formo har hatt en rekke utstillinger i Norge, blant annet på Trøndelag senter for samtidskunst, Kunstnerforbundet, Landsforeningen Norske Malere etc. Han er innkjøpt av bl.a. Museet for samtidskunst i Oslo og Norsk Kulturråd. 

Anne Marie Hagerup (født 1945 i Overhalla) er kunstner og keramiker, og er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole (1968-1975). Hagerup jobber allsidig med keramikk som kunsthåndverk. Hun har gjort en rekke utsmykninger, kunst-prosjekter og utstillinger av forskjellig slag. Hun bygde opp og drev verkstedet Haugen Keramikk på Overhalla. Hun jobber også med formidling av kunstprosjekt, særlig mot barn og unge. Hun har tilbrakt mange år i Lofoten, hvor hun jobbet en del med scenografi. Hun har også nære kontakter til Italia og spesielt byen Tolfa hvor hun er medeier i et gammelt kloster. 

Mari Lilleberre f. 1960 i Grong, er utdannet produktdesigner fra Høgskolen i Akershus, og har mange års erfaring med design og produksjon av smykker og grafisk design. I over 20 år har hun våget å gå nye veier ved å bruke utradisjonelle materialer og materialkombinasjoner. Inspirasjon henter hun like gjerne fra det nordisk tradisjonelle til det internasjonalt universelle.

 

Trine Lotte Krogseth født 1954 på Rørvik, nå bosatt på Inderøy.Krpgseth er utdannet ved Statens Kunstakademi, Vestlandets Kunstakademi og Bergen Kunsthåndverksskole. Hun jobber med teknikker som grafikk, tegning, maleri, tekstil og foto. Krogseth er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri m.fl. Hun har stilt ut i inn- og utland, bl.a. ved Nils Aas Kunst-verksted, Galleri Puls i Nordheimsund, Statens kunstutstilling, Høstutstillingen og i en rekke kunstforeninger. 

Irene Gulbrandsen f. fra Namsos Har studert ved Kunstakademiet i Firenze, i perioden 1994-99. Hun har sin grunnutdanning for bildende kunstnere ved Kunstlinja i Verdal i 1992-94. Grafikkstudier ved skolen Bisonte i Firenze i 2007. Reiser i India 1999-2004. Arbeider ofte i små serier der samme teknikk benyttes for å formidle en historie.Er opptatt av forskjellige tema som mytologi, dyr, planter, gjerne symbolske uttrykk.

Namdalsstipendiat 2019: Line Schjølberg født 1965, fra Oslo, arbeider med både maleri og grafikk. Hun er utdannet blant annet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, DTK i Bærum, samt har tatt flere etterutdannelseskurs ved Kunsthøyskolen i Oslo. Schjølberg arbeider innenfor den figurative sjangeren, med sine spennende og detaljerte komposisjoner og utsnitt. Schjølberg har siden 2001 deltatt på en rekke utstillinger. Av separatutstillinger kan nevnes Galleri Henrik Gerner, Galleri A i Oslo, Sandefjord Kunstforening, Galleri Svae, Oslo Prosjektrom, Bodø Kunstforening og Ålesund Kunstforening.

Hun arbeider i et figurativt, poetisk formspråk, hvor hun er opptatt av komposisjon, stemning og atmosfære. Hun er interessert i flatens muligheter, for å skape illusjon av dybde og rom, samt som et virkemiddel for å kunne si noe om de psykologiske mellomrommene i tilværelsen; det synlige og det usynlige, det virkelige og det uvirkelige. Innholdsmessig rommer maleriene ofte en tvetydighet, med ulike hint om noe uforklart. Det kan være hverdagslige situasjoner, men med en undertone av noe foruroligende. Samtidig står det drømmeaktige sentralt. Hun søker å skape en dualitet i sine arbeider. De ofte poetiske, idylliske scenene som utspiller seg, har en usikkerhet i seg, som om noe ulmer under overflaten. 

Schjølberg hentet inspirasjon fra våre nære omgivelser i Namdalen, under hennes studietur her i august 2019. I motivkretsen ser vi ofte barn som går igjen. Barn som historiefortellere, som kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom i en selv.

Kamme Greiff – Billedvev: Namsos kunstforening hadde gleden av å presentere tekstilkunstneren Kamme Greiff født 1947, bosatt i Namsos. Hun har bakgrunn fra norsk vev tradisjon, fra folkekunsten og den trønderske Meråker-veven, som hun fikk med seg fra sin oppvekst i Meråker. Etter fagutdannelse i Tyskland og Norge, har hun arbeidet som billedvever siden 1975. Hun har hatt mange utsmykkinger i offentlig og privat regi og er innkjøpt av offentlige og private samlinger. Hennes kunst er utpreget koloristisk, hvor hun arbeider i et todimensjonalt formspråk og utnytter flatens muligheter maksimalt. Hun beveger seg mellom figurativt og abstrakt uttrykk. Kamme var med fra starten i vev-gruppen Arakne, som har hatt som mål å sette fokus på billedvev betydning innen norsk og trøndersk samtidskunst. Et prosjekt som gikk over fem år fra 2009 til 2013. Som en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen, ble Kamme Greiff ble tildelt Namsos kommunes Kulturpris 2016. Stipendet ble brukt til reiser til Iran og Oman, som lenge hadde vært ønskede reisemål for henne. På sin reise gjennom Iran i 2017, fikk hun oppleve teppe-byene Shiraz, Isfahan og Kashan, samt besøk hos Irans fremste teppeskaper, Nassrolla Haghighi, i Teheran. Miljøer fra te-hus kulturen og hage anlegg rundt om i Iran, har også gitt god inspirasjon til hennes kommende utstilling i Namsos kulturhus.

I 2018 gikk reisen til Oman, hvor vi kan se arkitektoniske detaljer og ornamentikk gjenspeile seg i hennes tepper. Vi møter inntrykk hentet fra et kulturelt mangfold fra Mutrah Souq og byen Muskat, samt fra små landsbyer fra kysten ved det Indiske hav. I motivene sees inspirasjon hentet fra historiske steder og dagligliv. Utstillingen er på mange måter en billedlig reiseskildring av rundreiser i Iran og Oman, samt i den persiske og arabiske kulturarv. Den siste tid har Kamme Greiff således arbeidet med en rekke nye tepper, hvor inspirasjonen er hentet i Midt-Østen. 

Namdalsstipendiat 2020:

I 2019 hadde kunstforeningen 10 søkere på Namdalsstipendiet 2020, og stipendet ble etter vurdering tildelt Lise Steingrim.

Innkjøp av kunst:

I 2019 er det kjøpt inn 3 kunstverk til kunstsamlingen:

Arnold Dahlslett         5600 maleri
Kamme Greiff       11200 billedvev
Line Schjølberg         9800 maleri
        26600  

Kunstforeningens aktivitet i 2019: Årets første utstilling Sommerutstilling 2019 var en kollektivutstilling. Kunstnerne Anne Marie Hagerup, Irene Gulbrandsen, Lorents Aage Nagelhus, Mari Lilleøen, Per Formo og Trine Lotte Krogseth, hvor de to sistnevnte var tilstede under åpningen. Ordfører i Namdalseid kommune, Steinar Lyngstad, holdt åpningstalen. Musikalske innslag ved elever fra elevbedriften Jukebox, Olav Duun videregående skole.

Utstillingen ble støttet økonomisk av Nye Namsos prosjektet; «Lag og foreninger krysser gamle grenser». Verdien av inkludering og fellesskap mellom mennesker, aktiveres og har generelt en sentral plass i kunstforeningens arrangementer.

Namdalsstipendiat Line Schjølberg tilbrakte 2 arbeids – og inspirasjonsuker i Namsos og Namdalen i august. I november kom hun tilbake til utstillings-åpningen. Kommunalsjef for kultur og inkludering i Namsos, Ann Evy Duun, holdt åpningstalen. Musikalske innslag ved elever fra elevbedriften Jukebox, Olav Duun videregående skole.

Årets siste utstilling var ved tekstilkunstner Kamme Greiff. Hun har bakgrunn fra norsk vevtradisjon, fra folkekunsten og den trønderske Meråker-veven, som hun fikk med seg fra sin oppvekst i Meråker. Utstillingen ble åpnet av Namsos kommunes ordfører Arnhild Holstad, som holdt en flott og verdig åpningstale til kunstneren og det fremmøtte publikum. Musikalske innslag ved elever fra elevbedriften Jukebox, Olav Duun videregående skole.

Namsos kunstforening har vært representer i ulike sammenhenger, som årsmøtet for Norske kunstforeninger og årsmøtet til Nord-Trøndelag Fylkeskunstforening. Namsos kunstforening er også representert i fylkeskunstforeningen med Asbjørn Hagerup som styreleder og Gunn Mari Grøttum som styremedlem.

Namsos kunstforeningen har økonomisk sett hatt et godt år, med godt salg på bl.a. utstillingene med Arnold Dahlslett og Kamme Greiff. Viser for øvrig til regnskapet.

Utfordringer framover: Namdalsstipendiets størrelse er uendret på 30 000,-. Med synkende medlemstall, samt frafall av sponsorer og medlemsbedrifter, innebærer situasjoen målrettet arbeid.

Takk!

Styret i Namsos kunstforening vil gi en stor takk til medlemmene, for støtte, interesse og deltakelseved utstillingene. Kunstforeningen takker også alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til sekretær og ledelse ved Kunstmuseet NordTrøndelag, for tilstedeværelse og god hjelp. Namsos kulturhus ved leder og driftsleder, takkes for godt samarbeid og bistand, i tillegg til drivere av Barrique vinbar for utmerket servering under høstens utstillingsåpninger.

Regnskap 2019 og budsjett 2020

Inntekter Regnskap 2019 Budsj 2019 Regnskap 2018 budsjett 2020      
Medlemskontingent 22300,00 28000 27050,00 24000      
Sponsoravtaler 6000,00 26000 20000,00 20000      
Kulturmidler 10000,00 3000 3000,00 3000      
Andre inntekte/momskomp 5350,00 6000 6127,00 6000      
Overskudd kunstsalg, note1 111400,00 55000 65150,00 55000      
Tilskudd utst Norske k f 4000,00 5000 8000,00 5000      
Sum inntekter 159050,00 123000 129327,00 113000      
Utgifter              
Utstillingsutgifter 28467,42 20000 19921,10 20000      
Møteutgifter 625,00 2000   2000      
innkjøp av kunst, note 2 27000,00 25000 18260,00 15000      
Namdalsstipendiet 33000,00 35000 35000,00 35000      
Annonser/Namdalsstipend 6125,00 4000 3875,00 5000      
Utg. regnskap oa tjenester 10000,00 15000 8000,00 15000      
Kontorrekvisita     2457,07        
Utgifter adm              
Kontor,  porto 6745,99 7000 5397,24 8000      
Kontingenter 3117,00 4000 5397,24 4000      
Diverse utgifter 379,00 3000 962,70 3000      
Bankgebyrer 168,00 1000 1476,00        
Avskr tilg.hav.*/Beh.endr.     18465,00        
Sum utgifter 115627,41 116000 119211,35 107000      
Driftsresultat 43422,59 7000 11652,89 6000      
Renteinntekter 4850,51 5000 1409,00 5000      
Årsresultat 48273,10 12000 13061,89 11000      
               
Status 2018     2017      
Eiendeler     Eiendeler        
Andeler Rian 10000,00   Andeler Rian 10000,00      
Grafikk,  note 4 4000,00   Grafikk 4000,00      
Utestå fordr     Utestå fordr        
SMN bruk 248541,67   SMN bruk 82258,08      
SMN Fond 36731,66   SMN Fond 36694,66      
SMN fond fast rente 254412,51            
  553685,84     132952,74      
               
Gjeld/egenkap     Gjeld/egenkap        
Kunstfond 57945,00   Kunstfond 57945,00      
Helsingens fond 57945,00   Helsingens f 57945,00      
Leveran gjeld     Leveran gjeld 490,00      
Kort gjeld     Kort gjeld        
5% avg 9920,00     6130,00      
MuseetMidt 21590,00     13030,00      
Kunstner 115500,00     4900,00      
Egenkap 31.12 290785,84   Egenkap 31.12 242512,74 242512,74    
  553685,84     382952,74 48273,10 Oversk 19
          290785,84    
               
               
Noter              
               
Note 1              
Salg kunst betalt 2019 Salg 2019 Kunstavg 5% Kunstner Andel NK Andel M M    
Ivar Samuelsen 11800 590 8260 2950 590    
Arnold Dahlslett 211000 10550 147700 52750 10550    
Arnold Dahlslett 9690 0 7140 2550 0    
Anne M Hagerup 4800 0 3360 1200 240    
Lorents Aa Nagelhus 4400 220 3080 1100 220    
Mari Lilleberrre 1400 0 980 350 70    
Roar Kjernstad 3000 0 2100 900 0 2100 /19
Line Schølberg 66400 3320 46480 16600 3320    
Kamme Greiff 126000 6300 88200 31500 6300 88200 /19
Line Schølberg 6000 300 4200 1500 300 4200 /19
  444490 21280 311500 111400 21590   444490
  21280         94500  
  465770            
               
               
Note 2              
Innkjøp Namsos Kunstforening 2018            
Arnold Dahlslett Maleri 400 6000        
Kamme Greiff Biledvev   11200     11200  
Line Schølberg Maleri   9800     9800  
    21680 27000     115500  
               
Note 3              
Kunstnere tilgode  31.12.2019         115500  
               
               
               
Netto              
               
               
Note 4              
Beholdning kunst til salg antall Verdi          
Stevik   1000          
Flesche 3 3000          
Sum   4000          
               
Overhalla 08.03.2019              
               
Asbj Hagerup,              
kasserer              

***********************************************************************

ÅRSMØTE 2019:

Årsmelding 2018

 Tillitsvalgte 2018:

Styremedlemmer:     Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup, kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Kirsten Kvalø,   Eirin Sund

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad.       Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:         Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Unni Kristiansen                               Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Berit Andersen

Gro Olden Jørgensen                       Unni Brøndbo

Gulla Bosnes                                      Ellen Lund Stordahl

Ann Ingrid Haukø

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                        Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Julie Nilssen

Valgkomite:                   Bodil Hansen

Liv Aalberg

Ingeborg Flornes

Antall Styremøter i 2018: 7

 Medlemmer:

Namsos kunstforening har 131 medlemmer

Sponsorer /bedriftsmedlemmer:

10 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,-. Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget.  Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket, samt overnattingssted til kunstneren under arbeidsoppholdet. Styret har som mål og skaffe til veie en hovedsponsor i tillegg til de vi har, Per Baadsvik har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

Økonomi

Viser til eget regnskap 2018 og budsjett for 2019. ( Regnskapet viser et overskudd på     13 061,89 og med en egenkapital på 242 512,74 ved utgangen av året)

 Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2018:

13.01.-10.02.          Roald Stevik

03.11.-24.11.          Ivar Papadopoulos Samuelsen

01.12.-05.01.19     Arnold Dahlslett

Namdalsstipendiaten 2018

Namdalsstipendiaten vår dette året var Ivar P. Samuelsenf. 1950.

Medlem av: NBK (Norske billedkunstnere) og Tegnerforbundet.

Ivar har størsteparten av sitt liv arbeidet som illustratør og grafisk formgiver med utstillinger som bigeskjeft. Fra 2012 har han arbeidet som billedkunstner på heltid. Produksjonen har de siste årene ført til årlige separatutstillinger samt deltagelse på mange kollektivutstillinger. Han har mottatt en del stipender og er representert flere steder etter offentlige innkjøp.
Ivar har brukt syv år på prosjektet ”Skogsfragmenter” som han viste noen bilder fra her i Namsos, og kunne ha fortsatt i mange år til, men avsluttet prosjektet i Namsos. Han har reist på kryss og tvers av Norge. Dette har resultert i over 100 verk som dekker mesteparten av landet fra Lindesnes i sørvest til Pasvik i nordøst, og sommeren 2018 var det Namdalen som sto for tur.

Ivar kom oppover og tilbrakte 4 uker i starten av sommeren. Han ble tatt med rundt av styret i kunstforeningen, han samlet inntrykk og kom også i gang med noen bilder mens han var her. Han var svært fornøyd med oppholdet.

Namdalsstipendiatet

2019 hadde 13 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2019 er Line Schjølberg. Schjølberg er født i -64, og er fra Oslo. Hun maler bilder i en tilnærmet figurativ og poetisk stil, bildene har noe dulgt, drømmeaktig over seg, med små hint av noe uforklart. Schjølberg har sin kunstneriske utdanning fra det tverrfaglige kunstinstitutt.

 Innkjøp av kunst

I 2018 er det kjøpt inn 2 kunstverk til kunstsamlingen:

En håndkolorert tegning av Ivar P. Samuelsen.

Et egenprodusert grafisk blad av Arnold Dahlslett.

Kunstforeningens aktivitet i 2018

Vår første utstilling i 2018 var Roald Stevik. Stevik kom selv kjørende med bilen full av malerier og trykk, og hjalp til med opphenging og var tilstede ved åpninga. Kåre Aalberg åpnet utstillinga, det var mye folk tilstede og et godt salg.

Namdalsstipendiaten kom til Namsos 4 uker på sommeren, mens han var her holdt han et åpent foredrag for alle interesserte, med tittel «Fra Norge til Hellas med robåt»

Ivar kom tilbake i starten av november for å holde stipendiatutstillinga si, han kjørte opp fra Oslo til Namsos med bilen full av bilder. Åpninga ble foretatt av Amund Lein, leder i Namsos næringsforening. Også denne gang hadde han et åpent foredrag, nå var tittelen «et bilde blir til».

Årets siste utstilling var med Arnold Dahlslett, ble åpnet av Arnhild Holstad, ordfører i Namsos. Arnold regnet med det skulle komme mye folk, og det gjorde det, det var fullt i kafeen under åpninga, og vi hadde et svært godt salg fra denne utstillingen.

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger gjennom hele året.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Asbjørn Hagerup er leder i fylkesstyret og Gunn Mari Grøttum sitter som styremedlem, samt at Asbjørn Hagerup sitter som vara i styret for NK (norske kunstforeninger)

 Utfordringer framover

Kvalstadhuset på museet hadde offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

Og ikke minst takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger, og til alle som dette siste året har vært behjelpelige med å åpne utstillingene våre.

 

********************************************** 

NAMSOS KUNSTFORENING, ÅRSMØTET 2017

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2016
 3. Regnskap 2016
 4. Kontingent for 2017
 5. Budsjett 2017
 6. Innkommende saker: Styrets forslag til nye vedtekter.
 7. Valg
 8. Kunstutlodning

Årsmelding 2016

 Tillitsvalgte 2016:

Styremedlemmer:

Gunn Mari Grøttum, leder                                                                                                                               Mimi Havig, sekretær                                                                                                                      Asbjørn Hagerup kasserer/nestleder                                                                                                Per Baadsvik, styremedlem                                                                                                                 Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik                                                                                                                        Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Berit Andersen

Ann Ingrid Haukø                             Unni Brøndbo

Gulla Bosnes                                      Ellen Lund Stordahl

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

Steinar Høknes                                                                                                                                       Kjeld Sandbakken                                                                                                                                   Liv Hojem Aune                                                                                                          

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen                                                                                                                                       Ada Haraldsvik                                                                                                                                       Anne Margrethe Hagen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes,  Unni Kristiansen, Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2016: 10

Medlemmer

Namsos kunstforening har 160 medlemmer

Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- .Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket, samt overnattingssted til kunstneren under arbeidsoppholdet. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med

Økonomi

Viser til eget regnskap 2016 og budsjett for 2017.

 Utstillinger

Det er avholdt 6 utstillinger i 2016:

30.01.-09.04.           Bilder fra egen samling, Kvalstad, Arntzen og Finsberg

16.04.-04.06.           Åse og Oluf Føinum

11.06.-27.08.           Namdalsstipendiater i et utvalg, fra egen samling

03.09.-22.10.           Kari Stai og Martine Grande

29.10.-03.12.          Nord-Trønderske kunstnere i Namsos kunstforening sin samling

10.12.-14.01.17     Hanna Høiness

Namdalsstipendiaten 2016

Namdalsstipendiaten vår dette året var Hanna Høiness, bor og jobber i Oslo. Hanna har sin utdanning fra statens kunstakademi i Oslo, hun har mottatt en rekke stipendier, og har hatt utstillinger i inn og utland og også hatt en rekke utsmykninger.

Hanna var i Namsos et par uker sommeren 2016. Hun bodde på Spillum på Sagbruksmuseet. Hanna hadde med seg hunden, dattera og ei venninne til Namsos. Hun kom kjørende oppover, og med det hadde hun bil og tok seg stort sett rundt selv. Tilbakemeldingen fra Hanna var at 2 uker hadde gått veldig fort, det hadde vært et strålende opphold og hun var full av inspirasjon etter oppholdet i Namdalen. Hun jobbet på en serie mindre malerier av himler mens hun var her. Hanna solgte 2 verk på sin utstilling.

Namdalsstipendiatet

2016 hadde 16 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2017 er Magnhild Oppdal

 Innkjøp av kunst

I 2016 er det kjøpt inn 6 kunstverk til kunstsamlingen:

Et keramikkbilde og ei keramikkskål av Åse Føinum.

Et glassfat av Oluf Føinum.

Et trykk av Martine Grande.

En tegning av Kari Stai.

Et maleri av Hanna Høiness.

Kunstforeningens aktivitet i 2016

2016 har vært et jubileumsår, da Namsos kunstforening var 70 år dette året. Fra Kunstmuseet Nord-Trøndelag fikk vi tildelt to bokser/2 rom på til sammen 100m2, i disse arrangere vi 6 utstillinger gjennom hele året, der vi vekslet mellom utstillinger fra vår faste samling og eksterne utstillere.

Åse og Oluf Føinum kom selv kjørende oppover fra Hvaler utenfor Fredrikstad med bilen fullpakket av keramikk, glasskunst og bilder. De var selv med og monterte utstillingen og var her under åpningen. Det var mange Namdalinger som tok turen til Kunstmuseet for å treffe igjen Åse og Oluf som har bodd og drevet Pottemakergården i Grong i mange år.

Riangalleriet hadde åpning av utstilling samme dag, så vi foretok åpningen sammen.

Kunstforeningen fikk en liten utfordring med å få kunsten sørover igjen, det endte med at Asbjørn Hagerup hadde med seg deler av verkene nedover når han skulle sørover i privat ærend. Gunn Mari Grøttum hadde med resten på en ferietur og kjørte innom Hvaler med det.

Kari Stai, fra Inderøy, og Martine Grande, opprinnelig fra Lierne, stilte ut hos oss like etter sommeren. Kari er forfatter og illustratør av barnebøker, der den mest kjente er Jakob og Neikob. Martine er utdanna animatør og har skrevet og illustrert billedbøker for barn og produsert kortfilmer. De kom begge to til åpninga, der de leste fra bøkene sine, vi hadde et stort publikum med barn og voksne.

Hanna Høiness kom også til Namsos i forbindelse med sin utstillingsåpning. Vi bestemte oss for å ha åpning av namdalsstipendiaten og jubileumsfeiring på samme dag. Terje Adde åpnet utstillingen og vi hadde leid inn Karens Karma til å spille noen sanger. Til å si noen ord om Namsos kunstforening 70 år hadde vi spurt Gro Gåsvær Buner, tidligere leder, og vi fortsatte med mer musikk av Karens Karma og bevertning til innbudte og påmeldte gjester. Det ble en svært fin feiring og et verdig punktum på et hektisk jubileumsår.

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger gjennom hele året.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Det er Asbjørn Hagerup som er leder i fylkesstyret og Gunn Mari Grøttum sitter som vara.

 Utfordringer framover

Kvalstadhuset på museet hadde offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

Og ikke minst takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

*****************************************************************

Årsmøte 2016

15.03. kl 1900, biblioteket, Kulturhuset Namsos

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2015
 3. Regnskap 2015
 4. Kontingent for 2016
 5. Budsjett 2016
 6. Valg
 7. Kunstutlodning

Årsmelding 2015

Tillitsvalgte 2015:

Styremedlemmer:        Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik

Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Anny Johnsen                                    Sølvi Lund Forsberg

Dordi Haugen                                   Ann Ingrid Haukø

Gulla Bosnes

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                           Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Ada Haraldsvik

Anne Margrethe Hagen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes

Unni Kristiansen

Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2015: 8

Medlemmer

Namsos kunstforening har 160 enkeltmedlemmer og 44 familiemedlemmer. Kunstforeningen har også noen livsvarige medlemmer og det er for tiden 11 medlemskap.

Styret prøver til en hver tid å ajourføre medlemslistene. Til tider kan det være litt vanskelig, men med god hjelp fra regnskapsfører Torbjørn Sellæg tror vi at det pr. dags dato skal være i orden.

 Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- . Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

 Økonomi

Viser til eget regnskap 2015 og budsjett for 2016.

 Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2015:

 1. februar – 29. mars hadde vi Hans Normann Dahl som utstiller. Vi solgte 13 trykk.
 2. august – 20. september, Lademoen kunstnerverksteder, Trondheim. Vi solgte et bilde av Per Formo.
 3. november – 20. desember, Roar Kjærnstad. Vi solgte 4 malerier, 1 trykk og 1 akvarell.

Namdalsstipendiaten 2015

Namdalsstipendiaten vår dette året var Roar Kjærnstad, født 1975, bor og jobber for tiden i Vallset i Stange kommune. Roar har sin utdanning fra Nansenskolens kunstlinje og Royal Art Academy i Antwerpen.

Roar var i Namsos, med sin familie, et par uker i juli. De bodde på studentersamskipnaden sitt hybelhus. De kom kjørende oppover, og med det hadde han bil og tok seg stort sett rundt selv. Han jobbet mye på Namdalsmuseet, sto innimellom inne i hovedlånet og jobbet med maleri, og brukte nærområdet rundt Namsos mye. Han var også med båten utover til Sør-Gjeslingan. I tillegg til at Asbjørn Hagerup tok han med til Overhalla på omvisning en dag. Kjærnstad solgte 6 verk på sin utstilling.

Takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

Namdalsstipendiatet

Vi har hatt en økning i antall søkere til stipendiatet fra 2014-2015.

2015 hadde vi 20 søkere.

Namdalsstipendiaten for 2016 er Hanna Høiness.

 Innkjøp av kunst

I 2015 er det kjøpt inn to kunstverk til kunstsamlingen:

Et trykk av Hans Normann Dahl.

Et maleri av Namdalsstipendiaten Roar Kjærnstad.

 Andre aktiviteter

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger.

Komiteen for faglig og sosial aktivitet arrangerte ikke noe kurs i 2015.

2 fra styret i Namsos kunstforening sitter i Nord-Trøndelag Fylkes kunstforening. Det er Asbjørn Hagerup som er leder i fylkesstyret. Så satt Mimi Havig som styremedlem frem til årsmøtet 2015, da tok Gunn Mari Grøttum over.

På våren 2015 arrangerte fylkesstyret tur til Lademoen kunstnerverksteder i Trondheim for alle medlemmer. Fra Namsos var Asbjørn Hagerup og Gunn Mari Grøttum med. Denne turen resulterte i utstillingen vi hadde med kunstnere fra Lademoen kunstnerverksteder i august-september 2015.

Det ble også søkt om midler fra Norske kunstforeninger sentralt, til å dekke utgifter knyttet til denne utstillingen. Noe vi fikk innvilget.

Namsos kunstforening har hatt noen møter med daglig leder for Kunstmuseet Nord-Trøndelag, der vi bl.a. planla 70 års jubileet i 2016. Vi fikk tilbud om 2 bokser/rom, på til sammen 100m2, til disposisjon 2016.

 Utfordringer framover

2016 er et jubileumsår, vi har fått tildelt to bokser på til sammen 100m2, i disse skal vi arrangere utstillinger hele året, der vi veksler mellom utstillinger fra vår faste samling og eksterne utstillere.

Vi ønsker å få til litt «blest» rundt jubileumsåret, vi tenker å planlegge et foredrag og omvisning i sykehuskapellet.

Kvalstadhuset på museet har offisiell åpning i juni 2016, vi kan tenke oss å få til et samarbeid med mulighet for å ta i bruk huset til ulike utstillingsformål ved enkelte anledninger. For eksempel til ei salgsutstilling av «bruktkunst».

Tidligere har kunstforeningen i Namsos leid ut kunst til bedrifter i nærområdet, vi ønsker å se på muligheten for å komme i gang med dette igjen.

 • kning av Namdalsstipendiet. Stipendet er pr i dag på kr 30000,-.

For å kunne gjennomføre en gradvis økning må vi ha sponsorer på plass til å dekke stipendiet per i dag samt en gradvis økning.

Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.

_______________________________________

Årsmøte 2015

Namsos Kunstforening

Tirsdag 24.02.2015 klokka 19.00.

Kulturhuskafeen.

 

NAMSOS KUNSTFORENING, ÅRSMØTET 2015

Sakliste

 1. Åpning og konstituering
 2. Årsmelding for 2014
 3. Regnskap 2014
 4. Kontingent for 2015
 5. Budsjett 2015
 6. Valg
 7. Kunstutlodning
 8. Eventuelt

Kaffepause

ÅRSMELDING

 Tillitsvalgte 2014

Styremedlemmer:        Gunn Mari Grøttum, leder

Mimi Havig, sekretær.

Asbjørn Hagerup kasserer

Per Baadsvik, styremedlem

Tom Prytz, styremedlem

Varamedlemmer til styret:

Marianne Kinn Almvik

Bente Sellæg

Andre tillitsvalgte:      

Revisor:                           Ivar Hustad

Vararevisor:                   Lisbeth Wold

 

Innkjøpskomite:          Styret i Namsos kunstforening

Opphengingskomite:

Britt Haukø                                        Asbjørg Lund

Ole Dehli                                            Sølvi Lund Forsberg

Ivar Andreas Asbøl                           Tove Jensen

Ann Ingrid Haukø                             Gulla Bosnes

Komité for tilsyn med Kunstsamling og arkiv:

                                           Steinar Høknes

Kjeld Sandbakken

Liv Hojem Aune

Komité for faglig og sosial aktivitet:                                  

Yvonne Antonsen

Turid Pedersen

Valgkomite:                   Jørund Sandnes

Unni Kristiansen

Bodil Hansen

Antall Styremøter i 2014: 9

Medlemmer

Namsos kunstforening har 165 enkeltmedlemmer og 44 familiemedlemmer. Kunstforeningen har også noen livsvarige medlemmer og det er for tiden 11 medlemskap.

Styret prøver til en hver tid å ajourføre medlemslistene. Til tider kan det være litt vanskelig, men med god hjelp fra regnskapsfører Torbjørn Sellæg tror vi at det pr. dags dato skal være i orden.

 Sponsorer /bedriftsmedlemmer

20 bedrifter i Namsos støtter Namsos kunstforening med kr 2000,- pr år, enkelte med 1000,-, til dekning av Namdalsstipendiet. Stipendiet er på kr 30 000,- . Vi ønsker å øke stipendiet, men må da ha flere sponsorer med på laget. Målet er at stipendiet i sin helhet blir dekket. Styret har som mål og skaffe til veie flere sponsorer, Per Baadsvik og Tom Prytz har jobbet med og skal fortsette å jobbe med denne saken. Vi er svært glade for den økonomiske støtten sponsorene bidrar med.

Økonomi

Viser til eget regnskap 2014 og budsjett for 2015

Utstillinger

Det er avholdt 3 utstillinger i 2014.

I januar hadde vi Elling Reitan som utstiller.

Den andre utstillingen var ved Lorents Aage Nagelhus. Nagelhus er opprinnelig fra Overhalla, men bor i Trondheim. Det var godt oppmøte på åpninga og han solgte godt. Nagelhus var selv svært fornøyd med sin utstilling her i Namsos.

Namdalsstipendiaten vår dette året var Live Haug Hilton, født 1985 fra Hønefoss. Live har sin utdanning fra kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo.

Live var i Namsos i hele mai, til sammen 4 uker. Hun bodde på studentersamskipnaden sitt hybelhus i sentrum. Medlemmer av styret tok henne med rundt i Namdalen slik at hun fikk hentet inspirasjon. Live hadde tenkt å jobbe med maleri, men forandret konseptet sitt underveis og endte opp med store foto på aluminiumsplater. Hun hadde noen fra Namdalen, mens andre var fra Hønefoss og Dublin. Det ble solgt tre bilder.

Takk til alle som var med på opphenging og nedpakking av årets utstillinger.

Namdalsstipendiaten

Årets namdalsstipendiat var Live Haug Hilton fra Oslo.

Vi solgte tre av hennes foto, og Namdalsstipendiaten var svært godt fornøyd.

Namdalsstipendiaten for 2015 er Roar Kjærnstad.

 Innkjøp av kunst

I 2014 er det kjøpt inn to kunstverk til kunstsamlingen:

Et trykk av Lorents Aage Nagelhus.

Et foto på aluminium av Live Haug Hilton.

I tillegg til innkjøp har kunstforeningen fått 36 kunstverk, i hovedsak trykk, fra Jens Anton Andersen. Bildene ble på initiativ fra Kunstmuseet nyinnrammet.

Andre aktiviteter

Vi har hatt god deltagelse fra opphengingskomiteen til montering og demontering av utstillinger.

Asbjørn Hagerup har hatt et kurs til styret og opphengingskomiteen om prinsipper for opphenging av kunst/ bilder.

Komiteen for faglig og sosial aktivitet arrangerte ikke noe kurs i 2014, håper det blir noe for 2015.

Det ble også i år gjennomført markering av 20. dag jul. I år var vi invitert til Museet Midt, der Trix Scherjon informerte om det nye navnet og overgangen fra fylkesgalleri til Kunstmuseet Nord-Trøndelag. Det var utstilling ved elever fra Namsos kulturskole sin tegne/skulpturgruppe. Det var et svært vellykket arrangement, med godt oppmøte av foreldre og besteforeldre, samt alle utstillere.

Kunstforeningen fikk senhøstes ny hjemmeside og egen facebookside. Den gamle hjemmesiden var ikke oppdatert på lang tid og var knyttet til en relativ dyr driftsavtale.

 Utfordringer framover

Økning av Namdalsstipendiet. Stipendet er pr i dag på kr 30000,-.

For å kunne gjennomføre en gradvis økning må vi ha sponsorer på plass til å dekke stipendiet per i dag samt en gradvis økning.

 Takk

Styret takker alle samarbeidspartnere. En spesiell takk til Kunstmuseet Nord-Trøndelag ved ledelse og sekretær, Kulturhuset ved leder og driftsleder for godt samarbeid og bistand. En takk også til våre medlemmer for interesse og deltagelse ved utstillinger og andre arrangementer. Takk også til de ulike komiteer samt revisor, våre sponsorer og lokale medier.