Organisasjon

Nok en gang må fyndige ord finne sin rette plass…