Namdalsstipendiet

Namdalsstipendiet har sin historie tilbake til 1946, samme år som Namsos Kunstforening ble stiftet. Stipendiet har vært utdelt hvert eneste år siden, og er nå på kr. 30.000,-. I tillegg dekkes opphold med kr 5000,-.

Stipendiet kan ifølge statuttene søkes av medlemmer av en kunstnerorganisasjon knyttet til Norske Billedkunstnere, eller tilsvarende i utlandet

Det er videre en forutsetning at Namdalsstipendiaten har en arbeidsperiode i Namdalen, i minst 4 uker det aktuelle år, og holder en utstilling i Namsos i november måned. Utstillingen er i lokalene til Nord-Trøndelag Kunstmuseeum, Kulturhuset Namsos.

Søknad på stipendiet skal vedlegges CV og presentasjon av 5 arbeider ( digital eller dias presentasjon). Søknaden sendes Namsos Kunstforening, Namsos Kulturhus, Stasjonsgata 3 7800 Namsos eller helst digitalt som sendes pr e-post til mimihavig@yahoo.no

Stipendiet lyses ut i bladet Billedkunst hvert år, med søknadsfrist i 2022: 31.03.22

 

BEDRIFTER I NAMSOS ER SPONSORER FOR STIPENDIET!

Følgende kunstnere har vært Namdalsstipendiater:

NAMDALSSTIPENDIATER

1946      Rolf Syrdal

1947      Doro Ording

1948      Finn Faaborg

1949      Bjarne Rise

1950      Pelle Thommesen

1951      Olav Andreassen

1952      Alf G. Hartmann

1953      Eigil Weiglin

1954      Torleiv Moren

1955      Svein Hjertsen

1956      Arne Stømne

1957      Unni Lund

1958      Hetty Gleditsch

1959      Bernhard Berbom

1960      Ferdinand Lunde

1961      John Nordhus

1962      Kåre Tveter

1963      Torstein Rittun

1964      Bård Brodersen

1965      Leif Egil Reitan

1966      Eli Silseth

1967      Helge Revold

1968      Odd Ørbeck

1969      Kari Ryen

1970      Astri Hanni

1971      Rolf Hidle

1972      Ilse Storrud

1973      Jo Stang

1974      Borghild Bredeli

1975      Kjell A. Johansen

1976      Elly Johansen

1977      Liv Benedikte Nielsen

1978      Neonila Ravnum

1979      Åse Gaarden

1980      Per Inge Bjørlo 

1981      Jan Brænde

1982      Solrunn Rones

1983      Calina Ytredal

1984      Bjørn Langeland

1985      Ragnhild Løkke 

1986      Sissel Johansen

1987      Ivar Øksendal

1988      Odd Melseth

1989      Cheng Zheng

1990      Carol Baxendale

1991      Tove Judith Neverdal

1992      Mette Hellenes

1993      Bjørn Frode Larsson

1994      Sigrid Øyrehagen

1995      Grete Marstein

1996      Arne Borring

1997      Bjørn Erling Saltvik

1998      Kjersti Eliassen

1999      Jan Hugo Eriksen

2000      Mona Grønstad

2001      Gerd Frantzen

2002      Jan Erik Willgohs

2003      Mona Grini

2004      Anders Sletvold Moe

2005      Morten Gran

2006      Britt Juul

2007      Astrid Drageset

2008      Bjørn-Sigurd Tufta

2009      Anne Kristine Thorsby

2010      Arnold Dahlslett

2011      Inger Karthum

2012      Lisa Him-Jensen

2013     Shwan Dler Qaradaki

2014      Live Haug Hilton

2015      Roar Kjærnstad

2016    Hanna Høines

2017     Magnhild Opdøl

2018    Ivar Papadopoulos Samuelsen

2019    Line Schølberg  

2020   Lise Steingrim

2021   Lena Heggelund