Medlemskap

Namsos Kunstforening har nå ca 250 medlemmer.

Disse medlemmene er gjennom sin betaling av kontingent foreningens økonomiske grunnlag.

Medlemskontingenten i 2014 er:

Enkeltmedlemskap   : Kr 250,-
Familiemedlemskap  : Kr 300,-

Innmelding kan skje på følgende måte:

  • Du kan sende oss en mail med navn og adresse. (Se kontakt)
  • Du kan få innmeldingskort på Kulturhuset i Namsos, kort er utlagt i Kunstbutikken.
  • På våre utstillinger vil styret være tilstede.
  • Ved direkte kontakt med styremedlemmene.