Kunstsamlingen

Namsos Kunstforening har en samling på ca. 400 verker, vesentlig billedkunst.

Samlingen er gjennom en avtale med Kunstmuseet Nord Trøndelag/Nord-Trøndelag Fylkesgalleri magasinert og ivaretatt av galleriet, mot at galleriet også kan disponere samlingen i utstillingssammenheng.

Kunsten eksponeres ellers gjennom egne utstillinger i kunstmuseet Nord-Trøndelag.

Det er videre en målsetting for kunstforeningen å legge ut en presentasjon av hele samlingen på hjemmesiden.

resize_r2