Kontakt

Kunstforeningen kontaktes ved å  å sende en e-post til leder Kirsten Kvalø

epost: kirsten.kvalo@hotmail.com eller over telefon 907 88 016.

Eller ved å kontakte nestleder Asbjørn Hagerup, epost: asbjha@gmail.com
telefon 95 83 11 54.