Budsjett 2015 B

Namsos Kunstforening – budsjett 2015
Inntekter 2015 2014 2013
Medlemskontingent kr 55 000,00 40 000 44 000
Sponsor-avtaler kr 30 000,00 30 000 27 000
Kulturmidler kr 2 000,00 1 500 1500
Andre inntekter/
malerkurs
kr 25 000,00 25 000 25 000
Overskudd kunstsalg kr 30 000,00 60 000 35 000
Sum inntekter kr 142 000,00 156 500 132500
Utgifter
Utstillings-utgifter kr 20 000,00 20 000 30 000
Møteutgifter kr 2 000,00 2 500 1 000
innkjøp av kunst kr 10 000,00 10 000 7 500
Namdals-stipendiet kr 35 000,00 35 000 30 000
Annonser/
Namdals-stipendiaten
kr 10 000,00 15 000 10 000
Utgifter malerkurs kr 5 000,00 15 000 12 000
Regnskapshonorar kr 24 000,00 24 000 24 000
Kontorrekvisita kr 8 000,00 12 000 10 000
Utgifter adm kr 5 000,00 5 000
Telefon og porto kr 6 000,00 7 500 3 000
Kontingenter kr 3 700,00 3 500 3 500
Diverse utgifter kr 7 800,00 5 000 5 000
Bankgebyrer kr 3 500,00 3 500 3 500
kr 140 000,00 158 000 139 500
Drifts-resultat kr 2 000,00 -1 500 -7 000
Rente-inntekter kr 8 000,00 11 000 11 000
Årsresultat kr 10 000,00 9 500 4 000