Aktivitetsgruppa

Kurs.

Planenene om en markering av 20.dagen er lagt til side til fordel for et samarbeidsrosjekt med Kunstskolen utpå våren

Yvonne.