Nyheter:

 

Årsmøtet i Namsos Kunstforening

 

i Namsos kulturhus kl 1900. 13.03. kl 1900

 i «FFO-rommet»

Vanlige årsmøtesaker, utlodding kunstverk og servering .

Velkommen!

****************************************************************************************

 

******************************************

Årets namdalstipendiat

Torunn Skjelland

åpnet utstilling 18.11.23. Utstillingen står til 06.01.24.

               

 

****************************************

 

Inter-

         Namsos kunstforening åpner 28.10.

en vandreutstilling med 5 internasjonale trønderske kunstnere.

Etter at Kunstakademiet/NTNU opprettet den internasjonale Master-ordningen i 2013, velger flere nyutdannede å bli i Trondheim – og mange av disse kommer fra land utenfor Norden, og også utenfor Europa. Det betyr at Trondheim og Trøndelag nå blir beriket med flere nye aktive og kompetente kunstnere hvert år, og dette er i høy grad en positiv utvikling for både kunstmiljøene og for publikum. Fylkeskunstforeningen, som har ansvaret for utstillingen, ønsker derfor å presentere et lite utvalg av disse kunstnerne i en vandreutstilling

DELTAGENDE KUNSTNERE:

Bella da Silva Buxbom er en dansk-portugisisk billedkunstner som bor og arbeider i Trondheim.

Carlos A. Correia (f. 1989 Seixal,Portugal) og Enrique Roura (f. 1988, Mexico City) begge bor og arbeider i Trondheim.

Hasan Daraghmeh (f. 1983, Palestina) bor og arbeider i Trondheim. Han har en MFA i kunst og teknologi fra Kunstakademiet i Trondheim

Tuda Muda (b. 1991, Delhi, India) bor og arbeider i Trondheim. Hun har en MFA i kunst og teknologi fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU),

Yanir Shani (f. 1980, Israel) Han har en bachelorgrad fra Bezalel Academy for Fine Art and Design (Jerusalem), og gikk ut med mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim i 2017.

*************************************************

 Årsmøte for 2022 Namsos kunstforening.

Tidspunkt: tirsdag 21. mars 2023 fra kl. 19:00.

 Sted: Møterom i kjelleren, Namsos kulturhus.

Saker som skal behandles i henhold til vedtektene:

  1. Registrering av fremmøtte medlemmer.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning foregående kalenderår.
  5. Årsregnskap foregående kalenderår.
  6. Valg i henhold til vedtektenes bestemmelser. 
  7. Valg av revisor og medlemmenes representant i valgkomiteen.
  8. Andre saker som er meldt senest en uke før årsmøtet, og hører inn under årsmøtet.

Eventuelle saker som ønskes fremmet, sendes styret, på denne e-posten, senest en uke før årsmøtet. Årsmøtedokumentene legges frem i møtet.

Avslutningsvis blir det trekning i Kunstlotteriet 2023!

Vel møtt!

 

***************************************************************************************

Bruce Jon Hamnes 

åpnet utstilling 04.03. kl 1300

Hamnes: sjø, slekt og mytologi

Maleri, trykk, tegning og 3-d collage

i Kunstmuseet Nord Trøndelag, Kulturhuset Namsos

Utstillingen står til 15.04.23

 

 

 

***************************

Per Formo

åpnet utstilling 21.01.23 kl 1300

med maleri og trykk

I Kunstmuseet Nord Trøndelag, Kulturhuset Namsos

Utstillingen stod til 28.02.23

 

***************************************************

Gerd Frantzen

åpnet utstilling 10.12.22 kl 1300

med maleri og collage

i Kunstmuseet Nord Trøndelag, Kulturhuset Namsos.

Utstillingen står til 14.01.23

 

****************************************************************

Årets Namdalsstipendiat

Morten Løberg

åpnet  utstillingen Åstedsundersøkelser lørdag 05.11.22. kl 1300

Åpning ved Arne Flaat


…………..

Foto Trond Lillebo

Morten Løberg (f. 1953, Hamar) er norsk fotograf og billedkunstner, bosatt i Oslo.

Løberg er kjent for sin minimalistiske bildestil, og regnes som en ener på sitt område både i kunstnerisk og håndverksmessig forstand.

Han har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og utlandet, blant annet på Høvikodden kunstsenter og Norsk museum for fotografi / Preus museum. Han har vært antatt på Høstutstillingen og på Østlandsutstillingen tilsammen seks ganger.

Morten Løberg har hatt separatutstilling i blant annet Preus museum, Galleri BOA (bildekunstnerne Oslo Akershus), Fototeca de Cuba i Havana og Galleri Svalbard i Longyearbyen. Han har vært styreleder i Forbundet Frie Fotografer, har sittet i fotografijuryen for Høstutstillingen og han har vært tilknyttet Dagbladet som fotokunstanmelder. 

 

************

 

Bruktkunst 10. og 11.06.22

Namsos kunstforening deltok på kommunens feiring av Namsos by 175 år, Kommunesammenslåing 2020 og Frivillighetens år 2022, med et Bruktkunstmarked.

Dette skjedde i foajéen på Namsos samfunnshus 9.-11. juni

(inngang mot festplassen).

Idéen er å gi publikum muligheten til å få taksert og stilt ut kunst i privat eie, for mulig videresalg til interesserte. Kunstverk som for enkelte kan være til overs eller glemt, kan vise seg å være en perle for andre. En unik mulighet for publikum, som får oppleve dette for første gang i byen vår. Torsdag 9/6 takserer og registrerer Asbjørn Hagerup m.fl. kunst som ønskes utstilt for videresalg.
For mer informasjon kan en kontakte Asbj Hagerup  på 95 83 11 54

Åpningstider Bruktkunstmarked:

9/6 kl. 15:00 – 19:00 (innlevering)

10/6 kl. 11:00 – 16:00

11/6 kl. 11:00 – 16:00

 

Kirsten Kvalø gjenvalgt som leder på årsmøtet for Namsos Kunstforening.

Med i styret ellers er  Asbjørn Hagerup, nestleder/kasserer, Mimi Havig, sekretær, Eirin E Sund og Ann Ingrid Haukø, styremedl. og Ann Kristin M Sørvig og Torkell Baadsvik vara

 

*****************************************************************

 

Namsos Kunstforening

kaller inn til årsmøte mandag 21.03.22 kl 19

på kulturhuset.

***********

Årets Namdalstipendiat

Lena Heggelund 

åpnet utstillingen 20.11.21

Utstillingen står til 26.02.22

PS ikke til 05.03.22 som tidligere annonsert

 

 

*********************************************

 

 

Hilde Vemren og Magne Rygh

 åpnet utstilling i Kunstmuseet 09.10.21. Utstillingen står til 13.11. 

 

 

                      

 

 

 

**************************************************************

Årets Namdalstipendiat:

Lena Heggelund åpner utstilling 20.11.21

Artikkel fra NamdalsAvisa 27. mai 2021 kan du lese her.

********************************

 

Olaf Storø åpnet utstilling i Kunstmuseet Nord Trøndelag lørdag 20.03.21. Utstillingen stod til 03.05. 

Snåsa kunstforening viser utstillingen helga 28/29. august og 4/5. september og den vandrer videre til Levanger kunstforening 18.09. til 10.10.

 


Olaf Storø ble født på Levanger i 1953, nå bosatt på Svalbard hvor han har eget verksted, galleri og atelier. I perioder har han også tilhold i Haugesund. Han har jobbet med kunst på heltid siden 1987. For 22 år siden oppholdt han seg for første gang på «Kunstnerhytta», som medlemmer av Norske billedkunstnere kan disponere store deler av året. Den befinner seg på 79º nord i Ny-Ålesund, hvor også verdens nordligste bosetning er. Hans bilder er levde motiver. Ærlighet er det viktigste for ham, og dette gjelder i høyeste grad hans produksjon. Han lager litografier i små opplag i sine verksteder i Haugesund og på Svalbard.

På grunn av koronarestriksjonene ble det ingen formell åpning, men kunstforeningen gjennomførte digital Artist talk med Olaf Storø på Svalbard, lørdag den 20.03.21 kl. 13:00 og 14:00 på Kunstmuseet NordTrøndelag.

Kunstforeninger planlegger nye møter/samtaler etter påske.

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@

Årsmøtet i Namsos Kunstforening ble gjennomført 15.03.

Styret med Kirsten Kvalø som leder ble gjenvalgt

Årsmelding og øvrige årsmøtedokumenter finnes under «organisasjon»

*******

Til medlemmene i Namsos kunstforening 
 
Styret innkaller herved til årsmøte mandag 15. mars 2021 kl. 19:00 på Namsos kulturhus. Oppmøte 18:45.
 
Fullstendig sakliste og saksdokumentene, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 8. mars, i Namsos folkebiblioteks ekspedisjon og på kunstforeningens hjemmeside; www.namsoskunstforening.no
 
Saker / forslag som medlemmer eventuelt ønsker behandlet av årsmøtet, må sendes styrets leder senest 1. mars 2021.
 
 
 
 
******************** 

Mangfold

kunst fra Namsos kunstforenings samling 13.02.-13.03.21

Kunstmuseet  Nord Trøndelag, Kulturhuset Namsos

 

****************

 

Namsdalstipendiaten 2020 Lise Steingrim

Utstillingsåpning 17. oktober kl. 13:00, hvor Namdalsstipendiat 2020, Lise Steingrim, ble presentert i en «artist talk».

Martin Hågensen holdt åpningstalen for kunstneren.

Grunnet gjeldende smittevernsregler var det påmelding pr sms for de som ønsket å delta.

Utstillingen står til 02.01.2021 

 

 

Tidligere arrangement:

 

Utstillingen Fornemelser

med Wenche Dahle og Knut Høihjelle 

åpnet lørdag 29.08.

Utstillingen står til 19.09.

***********

Årsmøte i Namsos Kunstforening i kulturhuset mandag 31.08. kl 1800

Årsmøtepapirene er lagt ut under Organisasjon/årsmøte

**********

 

 De språkløse

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom kunstfotografen Jukke Rosing og billedkunstneren Marte Lill Somby. Prosjektet handler om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept. Det å mangle sitt mors og farsmål.

Utstillingen i Namsos Kunstforening åpnet 11.06. noe forsinket pga korona-restriksjoner.

Utstillingen står til  22.08.20.

***********

Årsmøte som var planlagt til 23.03.20 er utsatt til 31.08.

*********

 

Samisk samtidskunst.

Under NamsosMartnan 2020 har Namsos kunstforening gleden av å invitere publikum til foredrag på Barrique vinbar, Namsos kulturhus,

torsdag 13/8 kl. 17:00 – 18:00.

Foredragsholder er Ingeborg Bodzioch, som kunnskapsrikt vil fortelle om temaet samisk samtidskunst.

Samtidig inviteres det til å se den vakre fotoutstillingen De Språkløse, med kunstnerne Jukke Rosing og Marte Lill Somby. Utstillingen presenteres i Kunstmuseet Nord-Trøndelags lokaler på kulturhuset.

Arrangementet er gratis!

Velkommen!

*************

Kamme Greiff

åpnet utstilling lørdag 23.11.19 kl 1300

Nord-Trøndelag Kunstmuseum, Kulturhuset, Namsos

 

*************************************

Årets Namdalsstipendiat

Line Schølberg

åpnet utstillingen 09.11.19

****************

 

Årsmøte

i Namsos kunstforening 20.03. kl 19 i Kulturhuset

Styret gjenvalgt med Kirsten Kvalø som ny leder

Årsmelding 2018 er gjengitt under «organisasjon»

*******************

 

Arnold Dahlslett

åpnet utstilling i Kunstmuseet Nord-Trøndelag lørdag 01.12.18. ved ordfører Arnhild Holstad. Utstillingen står til 12.01.19

Arnold åp - 1Arnold fam åp - 1Arnold øst hel - 1

 

 

 

 ********************

 

Ivar Papadopoulos Samuelsen 
i arbeid i sommer.

Ivar sommer - 1

Lørdag 03.11.18 kl 1300 åpner årets stipendutstilling og vi får se resultatet, samt mange flere bilder fra Namdalen.

Torsdag 01.11 kl 1900 skal Ivar fortelle om hvordan han jobber; Hvordan et bilde blir til…

Skarfjellet_2          akryl_Tana

************************

Årets Namdalstipendiat
Ivar Papadopoulos Samuelsen på Namdalsbesøk

Ivar Samuelsen18 NA - 1

**************

Årsmøte i Namsos Kunstforening

tirsdag 06.03.18 kl 1900

Hemsen, biblioteket, Namsos kulturhus.

Vanlige årsmøtesaker og valg.

.Styre 18 - 1

Fra venstre foran Mimi Havik, sekretær, Gunn Mari Grøttum leder, bak; Tom Prytz vara, Eirin Sund, styrem., Kirsten Kvalø vara, Asbj Hagerup kasserer. I tillegg er Per Baadsvk styremedlem.

****************

Første utstilling i 2018 var

Roald Stevik

R Stevik - 1

som åpner sin utstilling nr 10 i Namsos  lørdag 13.01.18 i Nord Trøndelag Kunstmuseeum.

åpning kl 13 ved Kåre Aalberg.

Utstillingen stod til 10.02. og mange sikret seg hans bilder.

 

trær        RShav

 

******************************

  Magnhild Opdøl åpnet Stipendutstillingen 2017

18.11. og utstillingen stod til 05.01.18

Opdøl 1711 - 1 (1)            MO NA - 1

 

**************************

Kunsthåndverk i Nord-Trøndelag

Utstillingen som arrangeres sammen med Nord Trøndelag fylkeskunstforening åpnet

lørdag 28.10.17 kl 13  ved Trude Nøst, fylkesutviklingssjef.

Utstillingen sto til 11.11. før den vandrer videre til Overhalla Kunstforening

Med på utstillingen er

Siv Anita Elstad, Tekstil, Stjørdal, Renata Wyss, Metall/smykke, Verdal, Ragnhild Stuberg, keramikk, Inderøy, Keisuke Ueno, keramikk, Inderøy, Bjørg Nyjordet, tre, Steinkjer, Magnar Gilberg, tre, Steinkjer, Liv Aursand, keramikker, Overhalla, Asbjørn Hagerup, keramiker, Overhalla

plakat - 1

******************************************************

 

 

MOpdøl - 1

Magnhild Opdøl

årets Namdalstipendiat har vært på besøk i Namsos. Utstillingen åpner 18.11.17

*******

På ekstraordinært årsmøte i Namsos Kunstforening 04.04. ble nye vedtekter vedtatt

I henhold til de gamle lover (vedtekter) for Namsos Kunstforening, § 8 krevdes det at vedtak om endringer måtte gjøres på et nytt ekstraordinært årsmøte når mindre enn 1/3 av av medlemmene var til stede på det ordinære årsmøtet.

NAMSOS KUNSTFORENING – VEDTEKTER, vedtatt 04.04.17.

§1. Foreningens navn er Namsos kunstforening, stiftet 10. desember 1946. Dens sete er i Namsos. Foreningens formål er å fremme interessen for bildende kunst og kunsthandverk i Namsos og Namdal ved utstillinger, foredrag, utlodninger m. v.

§2. Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale den årlige kontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3.  Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges på årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.          Styret konstituerer seg selv.

§. Årsmøtet holdes hvert år innen 31. mars. Innkalling til årsmøtet må skje med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal behandles:                                                                                                                    Årsmelding                                                                                                                                             -Revidert regnskap                                                                                                                                      Innkomne forslag. Disse må være styret i hende 7 dager før årsmøtet.                                           Budsjett, fastsetting av kontingent.                                                                                                     Valg av :                                                                                                                                                    Leder                                                                                                                                                              4 styremedlemmer                                                                                                                                      2 varamedlemmer

1 revisor for 1 år                                                                                                                                           1 vararevisor for 1 år

8 medlemmer til utstillingskomite                                                                                                              3 medlemmer til tilsynskomité for kunstsamlingene                                                                            3 medlemmer til valgkomité

Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingenten.Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas loddtrekning. Årsmøtets vedtak føres i protokoll.

§5. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller det forlanges skriftlig av minst 20 medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte kan i likhet med det ordinære foreta disposisjoner av enhver art

§6. Foreningens driftsregnskap følger kalenderåret.

§7. Hvert år holdes utlodning av kunstverk for medlemmene. Utlodning skjer på årsmøtet.

§ 8.    Namsos kunstforening kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Dersom foreningen oppløses, skal kunstsamlingen og foreningens øvrige aktiva brukes til kunstnerisk øyemed i Namsos og Namdal etter årsmøtets vedtak.

*******************************************************************************************
 
GMG 2 - 1

Gjenvalg av styret og Gunn Mari Grøttum som leder på årsmøte i Namsos Kunstforening torsdag 16.03.17 kl 1900 i Kulturhuset Namsos.                                                                              Vanlige årsmøtesaker og revidering vedtekter vedtatt. De nye vedtektene skal i henhold til de gamle lovene behandles på et nytt ekstraordinært årsmøte i løpet av en måned.

***************

VK a - 1VK b - 1VK a - 1 (1)

Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud åpnet utstilling i Kunstmuseet i Namsos 04.03.17

Utstillingen stod til 08.04.

**********

 Hanna Høines

årets Namdalstipendiat, åpnet utstilling lørdag 10.12.16

Utstillingen står til 14.01.17

hanna-hoines-1hh-magnolia-1hh-utst-6hh-utstapn-2-5hh-utstapn-2-4

Mer informasjon:

Hanna Høiness, Namdalsstipendiaten 2016

Namsos kunstforening 70

Utstilling med kunst og kunsthåndverk av utøvere fra eller bosatt i Nord Trøndelag som er innkjøpt at Namsos kunstforening.

nt70utst-1nt70utst-namd-1

Utstillingen står til 06.12.16.

———–

Kari Stai og MartineGrande

bokillustrasjoner  åpnet 03.09.16

Martine Grande

portrett kari stai 2014 hi-res

Martine Grande

Kari Stai

———————–

Namsos kunstforening 70år

jubileumsutstilling med utvalgte stipendiater

10.06.-27.08.16

Stip uts 1 - 1

……………………………………………………………..

aaseogoluf (1)   ÅSE OG OLUF FØINUM

Utstilling i Kunstmuseet Nord Trøndelag 16.04.16 – 04.06.16

Et gjensyn med Åse og Oluf  som drev Pottemakergåden i Grong fra  1975 til 2000. De bor og jobber nå på Hvaler

 025   lover (2)

 

Åpning lørdag 16.04. kl 1300 ved Erik Seem.

Riangalleriet

åpner samtidig en ny utstilling i det permanente loalet i Kunstmuseet. Det som skal vises er i hovedsak bilder Riangalleriet har kjøpt eller fått de siste årene. Et av bildene heter Agitasjon og har et motivvalg vi tidligere har sett lite til

1 - 1  Agitasjon, Johs Rian

——————————

Årsmøte Namsos kunstforening

Kunstforeningen hadde årsmøte i Namsos kulturhus 16.03.16

16 - 1  Gjenvalg av styret

——————————-

Namsos Kunstforening 70 år

Jubileumsåret 2016 startet med en utstilling med

Alvhild Finsberg, Elliot Kvalstad og Henry Arntzen

med fokus på tidsånden og kunsthistoriske tendenser som preget disse tre kunstnerskapene som var aktive før og dels etter 2. verdenskrig. Utstillingen står til 02.04.

DSC_0207 Malerier av Artntzen og Finsberg samt skisser av Kvalstad.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 Namdalstipendiat Roar Kjærnstad 2015

åpnet utstillingen 14.11.15

DSC_0107

Roar Kjærnstad og Øyvind Moen som åpnet utstillingen

DSC_0119     Fra åpningen      IMG_7728    Paying a visit, olje, tempera.

Roar Kjærnstad (født1975) er bosatt i Vallset i Stange kommune. Har atelier/verksted  hjemme.

Kjærnstad er utdannet ved Namsenskolens kunstlinje 96-97 og Royal Art Academy i Antwerpen 2001-04 og jobber med oljetempera teknikker, samt tegning og grafikk i et figurativt formspråk.

Han har siden 1999 stilt ut i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Belgia og Spania. Kjøpt inn offentlig og privat innland og utland. Har hatt blant annet en rekke oppdrag for Durham University UK.

Har undervist i kunstfag på Einar Granum Oslo, Ålesund Kunstfagskole, Nansenskolen, Lillehammer Og Oslo og Bærum Malerklubb, mm.

museet bur

motiver fra sommer    20151014_151128-1

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Høstens første utstilling åpnet 22.08.15 med kunstnere fra kunstnerkolektivet Lademoen Kunstnerverksteder

Gjennom et samarbeide med Per Formo og Margrete Abelsen, prosjektleder for Babel, som organiserer utstillingen i Namsos, fikk vi en flott utstilling med kunst av av følgende kunstnere:
Ann Lundstrøm, Per Formo, Barbro M. Tiller, Hermann Isaksen, Jan Eirik Evjen, Håvard Stamnes, Märit Aronsson, Markus Lantto, Toril Aukan, Anne Tove Huse, Robert Nilsen, Sonja Schultz, Helga S. Bøe, Åse Hustad, Kari Elise Mobeck, Monika Wancke, Kristina Karlsen, Ellen Sofie Griegel.

Siste dag for utstillingen 20.09.

Per formo    Per Fomo: «Chiaroscuro 1»,  akryl/aluminium
 

Årsmøte Namsos kunstforening 24.02.15

NK styret 15

Styret gjenvalgt

 

Mimi Havig, leder Gunn Mari Grøttum, Marianne K Almvik, Bente Sellæg, Tom Prytz, Per Baadsvik og Asbj Hagerup

 

Hans Normann Dahl

Kunstmuseet NordTrøndelag, Kulturhuset Namsos

Hans Normann Dahl            HND plakatb

Utstillingen åpnet lørdag 14.02. 15

Utstillingen ble åpnet ved Eigil Karoliussen og sto fram 29.03.

På utstillingen som viste over 50 verker fikk vi møte hans kunst i form av akvareller, grafikk og maleri. Som en ekstra begivenhet fikk vi med ni akvareller som ble laget til en utstilling i Avistegnernes Hus, Drøbak, i forbindelse med Prøysenjubileet siste år. Vi kunne også tilby et hefte med illustrasjoner som ble laget til utstillingen til kr 150,-.

Hans Normann Dahl (født 7. oktober 1937 i Lørenskog) er en norsk maler, grafiker, avistegner og illustratør. Han er kjent for sine mange fargerike, frodige og romantiske bilder, ofte i en karikert og idylliserende stil.

Hans Normann Dahl har utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1952–1957 og kunstakademiet i Warszawa 1965–1966. Han har tegnet for Dagbladet og andre aviser, illustrert en rekke bøker og særlig laget grafikk. Han har hatt et stort antall utstillinger og mottatt flere priser for bokillustrasjoner og plakater. Bildene hans er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Bergen Billedgalleri, Stavanger Faste Galleri, Oslo Bys Kunstsamlinger, Nasjonalmuseet i Warszawa og byen Montréals faste samlinger m.fl.

Hans Normann Dahl har også arbeidet som tegnelærer i mange år. Han har undervist på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Arkitekthøgskolen i Oslo og Den Nordiske malerskole på Île de Rè i Frankrike. Han eier og driver Mosebekkskolen i Oslo.