Nyheter:

Namsdalstipendiaten 2020 Lise Steingrim

Utstillingsåpning 17. oktober kl. 13:00, hvor Namdalsstipendiat 2020, Lise Steingrim, ble presentert i en “artist talk”.

Martin Hågensen holdt åpningstalen for kunstneren.

Grunnet gjeldende smittevernsregler var det påmelding pr sms for de som ønsket å delta.

Utstillingen står til 02.01.2021 

 

 

Tidligere arrangement:

 

Utstillingen Fornemelser

med Wenche Dahle og Knut Høihjelle 

åpnet lørdag 29.08.

Utstillingen står til 19.09.

***********

Årsmøte i Namsos Kunstforening i kulturhuset mandag 31.08. kl 1800

Årsmøtepapirene er lagt ut under Organisasjon/årsmøte

**********

 

 De språkløse

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom kunstfotografen Jukke Rosing og billedkunstneren Marte Lill Somby. Prosjektet handler om identitetskrise, søken etter svar og behov for aksept. Det å mangle sitt mors og farsmål.

Utstillingen i Namsos Kunstforening åpnet 11.06. noe forsinket pga korona-restriksjoner.

Utstillingen står til  22.08.20.

***********

Årsmøte som var planlagt til 23.03.20 er utsatt til 31.08.

*********

 

Samisk samtidskunst.

Under NamsosMartnan 2020 har Namsos kunstforening gleden av å invitere publikum til foredrag på Barrique vinbar, Namsos kulturhus,

torsdag 13/8 kl. 17:00 – 18:00.

Foredragsholder er Ingeborg Bodzioch, som kunnskapsrikt vil fortelle om temaet samisk samtidskunst.

Samtidig inviteres det til å se den vakre fotoutstillingen De Språkløse, med kunstnerne Jukke Rosing og Marte Lill Somby. Utstillingen presenteres i Kunstmuseet Nord-Trøndelags lokaler på kulturhuset.

Arrangementet er gratis!

Velkommen!

 

Kamme Greiff

åpnet utstilling lørdag 23.11.19 kl 1300

Nord-Trøndelag Kunstmuseum, Kulturhuset, Namsos

 

*************************************

Årets Namdalsstipendiat

Line Schølberg

åpnet utstillingen 09.11.19

****************

 

Årsmøte

i Namsos kunstforening 20.03. kl 19 i Kulturhuset

Styret gjenvalgt med Kirsten Kvalø som ny leder

Årsmelding 2018 er gjengitt under “organisasjon”

*******************

 

Arnold Dahlslett

åpnet utstilling i Kunstmuseet Nord-Trøndelag lørdag 01.12.18. ved ordfører Arnhild Holstad. Utstillingen står til 12.01.19

Arnold åp - 1Arnold fam åp - 1Arnold øst hel - 1

 

 

 

 ********************

 

Ivar Papadopoulos Samuelsen 
i arbeid i sommer.

Ivar sommer - 1

Lørdag 03.11.18 kl 1300 åpner årets stipendutstilling og vi får se resultatet, samt mange flere bilder fra Namdalen.

Torsdag 01.11 kl 1900 skal Ivar fortelle om hvordan han jobber; Hvordan et bilde blir til…

Skarfjellet_2          akryl_Tana

************************

Årets Namdalstipendiat
Ivar Papadopoulos Samuelsen på Namdalsbesøk

Ivar Samuelsen18 NA - 1

**************

Årsmøte i Namsos Kunstforening

tirsdag 06.03.18 kl 1900

Hemsen, biblioteket, Namsos kulturhus.

Vanlige årsmøtesaker og valg.

.Styre 18 - 1

Fra venstre foran Mimi Havik, sekretær, Gunn Mari Grøttum leder, bak; Tom Prytz vara, Eirin Sund, styrem., Kirsten Kvalø vara, Asbj Hagerup kasserer. I tillegg er Per Baadsvk styremedlem.

****************

Første utstilling i 2018 var

Roald Stevik

R Stevik - 1

som åpner sin utstilling nr 10 i Namsos  lørdag 13.01.18 i Nord Trøndelag Kunstmuseeum.

åpning kl 13 ved Kåre Aalberg.

Utstillingen stod til 10.02. og mange sikret seg hans bilder.

 

trær        RShav

 

******************************

  Magnhild Opdøl åpnet Stipendutstillingen 2017

18.11. og utstillingen stod til 05.01.18

Opdøl 1711 - 1 (1)            MO NA - 1

 

**************************

Kunsthåndverk i Nord-Trøndelag

Utstillingen som arrangeres sammen med Nord Trøndelag fylkeskunstforening åpnet

lørdag 28.10.17 kl 13  ved Trude Nøst, fylkesutviklingssjef.

Utstillingen sto til 11.11. før den vandrer videre til Overhalla Kunstforening

Med på utstillingen er

Siv Anita Elstad, Tekstil, Stjørdal, Renata Wyss, Metall/smykke, Verdal, Ragnhild Stuberg, keramikk, Inderøy, Keisuke Ueno, keramikk, Inderøy, Bjørg Nyjordet, tre, Steinkjer, Magnar Gilberg, tre, Steinkjer, Liv Aursand, keramikker, Overhalla, Asbjørn Hagerup, keramiker, Overhalla

plakat - 1

******************************************************

 

 

MOpdøl - 1

Magnhild Opdøl

årets Namdalstipendiat har vært på besøk i Namsos. Utstillingen åpner 18.11.17

*******

På ekstraordinært årsmøte i Namsos Kunstforening 04.04. ble nye vedtekter vedtatt

I henhold til de gamle lover (vedtekter) for Namsos Kunstforening, § 8 krevdes det at vedtak om endringer måtte gjøres på et nytt ekstraordinært årsmøte når mindre enn 1/3 av av medlemmene var til stede på det ordinære årsmøtet.

NAMSOS KUNSTFORENING – VEDTEKTER, vedtatt 04.04.17.

§1. Foreningens navn er Namsos kunstforening, stiftet 10. desember 1946. Dens sete er i Namsos. Foreningens formål er å fremme interessen for bildende kunst og kunsthandverk i Namsos og Namdal ved utstillinger, foredrag, utlodninger m. v.

§2. Enhver kan bli medlem av foreningen mot å betale den årlige kontingenten. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§3.  Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges på årsmøtet. Leder velges ved særskilt valg for 1 år, styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år.          Styret konstituerer seg selv.

§. Årsmøtet holdes hvert år innen 31. mars. Innkalling til årsmøtet må skje med minst 14 dagers varsel.

På årsmøtet skal behandles:                                                                                                                    Årsmelding                                                                                                                                             -Revidert regnskap                                                                                                                                      Innkomne forslag. Disse må være styret i hende 7 dager før årsmøtet.                                           Budsjett, fastsetting av kontingent.                                                                                                     Valg av :                                                                                                                                                    Leder                                                                                                                                                              4 styremedlemmer                                                                                                                                      2 varamedlemmer

1 revisor for 1 år                                                                                                                                           1 vararevisor for 1 år

8 medlemmer til utstillingskomite                                                                                                              3 medlemmer til tilsynskomité for kunstsamlingene                                                                            3 medlemmer til valgkomité

Stemmerett har medlemmer som har betalt kontingenten.Vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas loddtrekning. Årsmøtets vedtak føres i protokoll.

§5. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller det forlanges skriftlig av minst 20 medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte kan i likhet med det ordinære foreta disposisjoner av enhver art

§6. Foreningens driftsregnskap følger kalenderåret.

§7. Hvert år holdes utlodning av kunstverk for medlemmene. Utlodning skjer på årsmøtet.

§ 8.    Namsos kunstforening kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Dersom foreningen oppløses, skal kunstsamlingen og foreningens øvrige aktiva brukes til kunstnerisk øyemed i Namsos og Namdal etter årsmøtets vedtak.

*******************************************************************************************
 
GMG 2 - 1

Gjenvalg av styret og Gunn Mari Grøttum som leder på årsmøte i Namsos Kunstforening torsdag 16.03.17 kl 1900 i Kulturhuset Namsos.                                                                              Vanlige årsmøtesaker og revidering vedtekter vedtatt. De nye vedtektene skal i henhold til de gamle lovene behandles på et nytt ekstraordinært årsmøte i løpet av en måned.

***************

VK a - 1VK b - 1VK a - 1 (1)

Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud åpnet utstilling i Kunstmuseet i Namsos 04.03.17

Utstillingen stod til 08.04.

**********

 Hanna Høines

årets Namdalstipendiat, åpnet utstilling lørdag 10.12.16

Utstillingen står til 14.01.17

hanna-hoines-1hh-magnolia-1hh-utst-6hh-utstapn-2-5hh-utstapn-2-4

Mer informasjon:

Hanna Høiness, Namdalsstipendiaten 2016

Namsos kunstforening 70

Utstilling med kunst og kunsthåndverk av utøvere fra eller bosatt i Nord Trøndelag som er innkjøpt at Namsos kunstforening.

nt70utst-1nt70utst-namd-1

Utstillingen står til 06.12.16.

———–

Kari Stai og MartineGrande

bokillustrasjoner  åpnet 03.09.16

Martine Grande

portrett kari stai 2014 hi-res

Martine Grande

Kari Stai

———————–

Namsos kunstforening 70år

jubileumsutstilling med utvalgte stipendiater

10.06.-27.08.16

Stip uts 1 - 1

……………………………………………………………..

aaseogoluf (1)   ÅSE OG OLUF FØINUM

Utstilling i Kunstmuseet Nord Trøndelag 16.04.16 – 04.06.16

Et gjensyn med Åse og Oluf  som drev Pottemakergåden i Grong fra  1975 til 2000. De bor og jobber nå på Hvaler

 025   lover (2)

 

Åpning lørdag 16.04. kl 1300 ved Erik Seem.

Riangalleriet

åpner samtidig en ny utstilling i det permanente loalet i Kunstmuseet. Det som skal vises er i hovedsak bilder Riangalleriet har kjøpt eller fått de siste årene. Et av bildene heter Agitasjon og har et motivvalg vi tidligere har sett lite til

1 - 1  Agitasjon, Johs Rian

——————————

Årsmøte Namsos kunstforening

Kunstforeningen hadde årsmøte i Namsos kulturhus 16.03.16

16 - 1  Gjenvalg av styret

——————————-

Namsos Kunstforening 70 år

Jubileumsåret 2016 startet med en utstilling med

Alvhild Finsberg, Elliot Kvalstad og Henry Arntzen

med fokus på tidsånden og kunsthistoriske tendenser som preget disse tre kunstnerskapene som var aktive før og dels etter 2. verdenskrig. Utstillingen står til 02.04.

DSC_0207 Malerier av Artntzen og Finsberg samt skisser av Kvalstad.

…………………………………………………………………………………………………………………………

 Namdalstipendiat Roar Kjærnstad 2015

åpnet utstillingen 14.11.15

DSC_0107

Roar Kjærnstad og Øyvind Moen som åpnet utstillingen

DSC_0119     Fra åpningen      IMG_7728    Paying a visit, olje, tempera.

Roar Kjærnstad (født1975) er bosatt i Vallset i Stange kommune. Har atelier/verksted  hjemme.

Kjærnstad er utdannet ved Namsenskolens kunstlinje 96-97 og Royal Art Academy i Antwerpen 2001-04 og jobber med oljetempera teknikker, samt tegning og grafikk i et figurativt formspråk.

Han har siden 1999 stilt ut i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Belgia og Spania. Kjøpt inn offentlig og privat innland og utland. Har hatt blant annet en rekke oppdrag for Durham University UK.

Har undervist i kunstfag på Einar Granum Oslo, Ålesund Kunstfagskole, Nansenskolen, Lillehammer Og Oslo og Bærum Malerklubb, mm.

museet bur

motiver fra sommer    20151014_151128-1

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Høstens første utstilling åpnet 22.08.15 med kunstnere fra kunstnerkolektivet Lademoen Kunstnerverksteder

Gjennom et samarbeide med Per Formo og Margrete Abelsen, prosjektleder for Babel, som organiserer utstillingen i Namsos, fikk vi en flott utstilling med kunst av av følgende kunstnere:
Ann Lundstrøm, Per Formo, Barbro M. Tiller, Hermann Isaksen, Jan Eirik Evjen, Håvard Stamnes, Märit Aronsson, Markus Lantto, Toril Aukan, Anne Tove Huse, Robert Nilsen, Sonja Schultz, Helga S. Bøe, Åse Hustad, Kari Elise Mobeck, Monika Wancke, Kristina Karlsen, Ellen Sofie Griegel.

Siste dag for utstillingen 20.09.

Per formo    Per Fomo: “Chiaroscuro 1”,  akryl/aluminium
 

Årsmøte Namsos kunstforening 24.02.15

NK styret 15

Styret gjenvalgt

 

Mimi Havig, leder Gunn Mari Grøttum, Marianne K Almvik, Bente Sellæg, Tom Prytz, Per Baadsvik og Asbj Hagerup

 

Hans Normann Dahl

Kunstmuseet NordTrøndelag, Kulturhuset Namsos

Hans Normann Dahl            HND plakatb

Utstillingen åpnet lørdag 14.02. 15

Utstillingen ble åpnet ved Eigil Karoliussen og sto fram 29.03.

På utstillingen som viste over 50 verker fikk vi møte hans kunst i form av akvareller, grafikk og maleri. Som en ekstra begivenhet fikk vi med ni akvareller som ble laget til en utstilling i Avistegnernes Hus, Drøbak, i forbindelse med Prøysenjubileet siste år. Vi kunne også tilby et hefte med illustrasjoner som ble laget til utstillingen til kr 150,-.

Hans Normann Dahl (født 7. oktober 1937 i Lørenskog) er en norsk maler, grafiker, avistegner og illustratør. Han er kjent for sine mange fargerike, frodige og romantiske bilder, ofte i en karikert og idylliserende stil.

Hans Normann Dahl har utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole 1952–1957 og kunstakademiet i Warszawa 1965–1966. Han har tegnet for Dagbladet og andre aviser, illustrert en rekke bøker og særlig laget grafikk. Han har hatt et stort antall utstillinger og mottatt flere priser for bokillustrasjoner og plakater. Bildene hans er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Bergen Billedgalleri, Stavanger Faste Galleri, Oslo Bys Kunstsamlinger, Nasjonalmuseet i Warszawa og byen Montréals faste samlinger m.fl.

Hans Normann Dahl har også arbeidet som tegnelærer i mange år. Han har undervist på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Arkitekthøgskolen i Oslo og Den Nordiske malerskole på Île de Rè i Frankrike. Han eier og driver Mosebekkskolen i Oslo.